English   rss
Liên kết
Thông báo tuyển sinh đi học tại Môn-đô-va năm 2017 (22-07-2017 09:49)
Căn cứ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Môn-đô-va, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Môn-đô-va năm 2017 như sau: Chi tiết...

Các tổ chức, công ty, doanh nghiệp đã phối hợp trao học bổng cho sinh viên Đại học Huế (07-07-2017 09:46)

Liên kết
Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM