English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế ban hành kế hoạch đẩy mạnh sự tham gia của các nhà khoa học trên các CSDL khoa học trực tuyến (24-05-2019 17:00)
Nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi kết quả nghiên cứu, gia tăng cơ hội trích dẫn công bố khoa học của các nhà khoa học; góp phần cải thiện các tiêu chí liên quan đến công bố khoa học và chỉ số trích dẫn trong các bảng xếp hạng đại học và cung cấp một công cụ đánh giá thuận lợi, khách quan năng suất và chất lượng công bố của từng nhà khoa học, ngày 22/5/2019 Giám đốc Đại học Huế đã ban hành Kế... Chi tiết...

Bài báo quốc tế và vị thế dành cho Đại học Huế (02-05-2019 08:07)
  Xếp thứ 2 trong tổng số 28 cơ sở giáo dục đại học (ĐH) có số lượng bài báo đăng tải trong danh mục các tạp chí uy tín quốc tế, Đại học Huế đã và đang khẳng định vị thế và chất lượng nghiên cứu khoa học (NCKH). Chi tiết...

Xếp hạng Webometrics đợt tháng 1/2019: Đại học Huế đứng thứ 10 Việt Nam (01-02-2019 00:39)
Theo bảng xếp hạng Webometrics tháng 1 năm  2019 của Cybermetrics Lab thuộc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha (CSIC), Đại học Huế đứng thứ 10 (trong tổng số 134 cơ sở giáo dục được xếp hạng) của Việt Nam, thứ 115 khu vực Đông Nam Á và thứ 3704 thế giới. Ở lần xếp hạng này, Đại học Quốc gia Hà Nội đứng đầu Việt Nam và đứng thứ 1090 thế giới. Chi tiết...

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư về tổ chức và hoạt động Hội đồng Giáo sư các cấp (29-01-2019 20:04)
Để triển khai việc xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở. Chi tiết...

Hội thảo về cơ chế khuyến khích nghiên cứu khoa học trong các trường đại học ở Việt Nam (27-12-2018 16:09)
Chia sẻ về cơ chế khuyến khích nghiên cứu khoa học trong các trường Đại học ở Việt Nam là chủ đề của Hội thảo được tổ chức tại Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) sáng ngày 26 tháng 12 năm 2018. Hội thảo là một hoạt động của Dự án thành phần số 2 thuộc Chương VLIR-IUC ĐHH do Trường ĐHNL chủ trì. PGS.TS. Lê Đình Phùng- Phó Hiệu trưởng Trường ĐHNL chủ trì Hội thảo. Chi tiết...

Liên kết
×