English   rss
Liên kết
Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2016 (11-12-2016 18:50)
Ngày 10/12/2016, Đại học Huế tô chức hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc với chủ đề “Vì một trái đất bên vững". Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Hải Sơn - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ông Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Phó Giám đốc Đại học Huế; đại diện lãnh đạo Sở Khoa học Công nghệ, Sở thông tin và truyền... Chi tiết...

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế: Hội thảo Công nghệ sinh học ứng dụng (09-12-2016 09:03)
Ngày 06 tháng 12 năm 2016, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đã tổ chức thành công Hội thảo Công nghệ sinh học ứng dụng với chủ đề “Ứng dụng Công nghệ sinh học trong sản xuất hợp chất hợp chất hoạt tính sinh học”. Chi tiết...

Tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017 với nguồn kinh phí khác (23-09-2016 14:29)
  Thực hiện Quyết định số 3369/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2017 và công văn số 4506/BGDĐT-KHCNMT ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển chọn và thẩm định đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực... Chi tiết...

Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 tại Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở Đại học Huế (12-07-2016 16:11)

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế năm 2017 (03-06-2016 11:12)
  Đại học Huế trân trọng thông báo Danh mục các đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế năm 2017 đã được Giám đốc Đại học Huế phê duyệt tại Quyết định số 598/QĐ-ĐHH ngày 26 tháng 5 năm 2017.   Các cá nhân có đủ năng lực và điều kiện, xin mời nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn chủ nhiệm đề tài tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học của Đại học Huế.   Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày... Chi tiết...

Liên kết
Hệ thống thông tin Sau đại học Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM