English | Français   rss
Liên kết
Xếp hạng Webometrics đợt tháng 1/2019: Đại học Huế đứng thứ 10 Việt Nam (01-02-2019 00:39)
Theo bảng xếp hạng Webometrics tháng 1 năm  2019 của Cybermetrics Lab thuộc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha (CSIC), Đại học Huế đứng thứ 10 (trong tổng số 134 cơ sở giáo dục được xếp hạng) của Việt Nam, thứ 115 khu vực Đông Nam Á và thứ 3704 thế giới. Ở lần xếp hạng này, Đại học Quốc gia Hà Nội đứng đầu Việt Nam và đứng thứ 1090 thế giới. Chi tiết...

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư về tổ chức và hoạt động Hội đồng Giáo sư các cấp (29-01-2019 20:04)
Để triển khai việc xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở. Chi tiết...

Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS sẽ được thực hiện từ tháng 7-11/2019 (07-01-2019 08:17)
Đó là một trong các kết luận của phiên họp thứ nhất Thường trực Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 4/1/2019. Tại phiên họp này, Thường trực HĐGSNN đã thảo luận dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, Hội đồng GS ngành, liên ngành, Hội đồng GS cơ sở và dự kiến kế hoạch triển khai quy trình xét đạt chuẩn GS, PGS năm 2019. Chi tiết...

Hội thảo về cơ chế khuyến khích nghiên cứu khoa học trong các trường đại học ở Việt Nam (27-12-2018 16:09)
Chia sẻ về cơ chế khuyến khích nghiên cứu khoa học trong các trường Đại học ở Việt Nam là chủ đề của Hội thảo được tổ chức tại Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) sáng ngày 26 tháng 12 năm 2018. Hội thảo là một hoạt động của Dự án thành phần số 2 thuộc Chương VLIR-IUC ĐHH do Trường ĐHNL chủ trì. PGS.TS. Lê Đình Phùng- Phó Hiệu trưởng Trường ĐHNL chủ trì Hội thảo. Chi tiết...

Thông tin nguồn tài trợ đề tài, dự án nghiên cứu (16-12-2018 16:56)
Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường xin thông tin đến các đơn vị và các CBGV trong Đại học Huế một số nguồn tài trợ nghiên cứu hoặc hỗ trợ nghiên cứu quốc tế sau đây: Chi tiết...

Liên kết
×