English | Français   rss
Liên kết
Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2024 (03-07-2024 09:08)
Góp ý

 

Theo quy định tại Điều 11, Quy định ban hành kèm theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, Đại học Huế công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2024.

 

Click vào họ tên ứng viên để xem hồ sơ (Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS theo Mẫu 1).

 

1. Hội đồng I: Khoa học Tự nhiên 

 

STT

Họ và tên

Chức danh đăng ký xét

HĐ Ngành, liên ngành/Chuyên ngành

1

Nguyễn Tiến Trung

GS

Hóa học-Công nghệ thực phẩm/Hóa lí thuyết và Hóa lí

2

Nguyễn Minh Hoa

PGS

Vật lý/Khoa học vật liệu

3

Lê Văn Hòa

PGS

Công nghệ thông tin/Truyền thông và mạng máy tính

4

Trần Quang Hóa

PGS

Toán học/Đại số và lý thuyết số

5

Huỳnh Minh Hiền

PGS

Toán học/Toán giải tích

6

Lê Trung Hiếu

PGS

Hóa học-Công nghệ thực phẩm/Hóa hữu cơ

7

Đinh Quý Hương

PGS

Hóa học-Công nghệ thực phẩm/Hóa vô cơ

8

Lê Ngọc Long

PGS

Toán học/Đại số và lý thuyết số

9

Nguyễn Thị Thủy

PGS

Vật lý/Quang học

10

Huỳnh Thị Miền Trung

PGS

Hóa học-Công nghệ thực phẩm/Hóa vô cơ

 

2. Hội đồng II: Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

STT

Họ và tên

Chức danh đăng ký xét

HĐ Ngành, liên ngành/Chuyên ngành

1

Nguyễn Thị Tân An

PGS

Giáo dục học/Lí luận và phương pháp dạy học môn Toán

2

Nguyễn Thanh Hùng

PGS

Giáo dục học/Giáo dục học chuyên ngành

3

Nguyễn Đức Kiên

PGS

Kinh tế/Kinh tế các ngành và lĩnh vực

4

Trần Viết Long

PGS

Luật học/Luật kinh tế

5

Lê Văn Thăng

PGS

Giáo dục học/Giáo dục học chuyên ngành

6

Nguyễn Hồ Hoàng Thủy

PGS

Ngôn ngữ học/Ngôn ngữ học ứng dụng

7

Nguyễn Thị Hồng Trinh

PGS

Luật/Luật quốc tế

 

3. Hội đồng III: Khoa học Nông nghiệp - Sinh học

 

STT

Họ và tên

Chức danh đăng ký xét

HĐ Ngành, liên ngành/Chuyên ngành

1

Hồ Lê Quỳnh Châu

PGS

Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản/Chăn nuôi

2

Dương Thanh Hải

PGS

Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản/Chăn nuôi

3

Nguyễn Xuân Huy

PGS

Sinh học/Công nghệ sinh học

4

Nguyễn Văn Huế

PGS

Nông nghiệp-Lâm nghiệp/Bảo quản, chế biến nông lâm sản

5

Hồ Lê Phi Khanh

PGS

Nông nghiệp-Lâm nghiệp/Quản lý tài nguyên và môi trường nông lâm nghiệp

6

Bùi Văn Lợi

PGS

Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản/Chăn nuôi

7

Trần Thị Xuân Phương

PGS

Nông nghiệp-Lâm nghiệp/Nông học

8

Nguyễn Hải Quân

PGS

Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản/Chăn nuôi

9

Phạm Thành

PGS

Nông nghiệp-Lâm nghiêp/Công nghệ sinh học nông lâm nghiệp

10

Nguyễn Quang Đức Tiến

PGS

Sinh học/Công nghệ sinh học

11

Lê Công Tuấn

PGS

Sinh học/Sinh học môi trường

 

4. Hội đồng IV: Y - Dược học

 

STT

Họ và tên

Chức danh đăng ký xét

HĐ Ngành, liên ngành/Chuyên ngành

1

Lê Minh Tâm

GS

Y học/Sản phụ khoa

2

Nguyễn Hữu Châu Đức

PGS

Y học/Nhi khoa

3

Phạm Ngọc Hùng

PGS

Y học/Ngoại thận và tiết niệu

4

Hồ Hoàng Nhân

PGS

Dược học/Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc

5

Nguyễn Hữu Trí

PGS

Y học/Ngoại tiêu hóa

6

Nguyễn Thanh Tùng

PGS

Y học /Y sinh học di truyền (Sinh học và di truyền y học)

 

Liên kết
×