English   rss
Liên kết
Đảng ủy Đại học Huế tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2017 (03-04-2017 02:37)

Từ ngày 28/3 đến 01/4/2017, Đảng ủy Đại học Huế đã tổ chức Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên dự bị của Đảng bộ Đại học Huế. Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Hiền, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, đồng chí Trần Văn Thành, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Huế và các đồng chí đại diện lãnh đạo các cấp ủy cơ sở. Tham gia học tập có 285 học viên là đảng viên mới kết nạp, trong đó có  88 là cán bộ, giảng viên trẻ, 197 là học viên, sinh viên đang trong thời gian dự bị của các chi bộ trực thuộc, đảng bộ cơ sở  thuộc Đảng bộ Đại học Huế.

  

Phát biểu khai mạc, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Trần Văn Thành, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Huế khẳng định những nội dung chính của khóa bồi dưỡng lý luận chính trị và giao nhiệm vụ cho Lớp học:  

 

Đảng bộ Đại học Huế là một Đảng bộ cấp trên cơ sở, có truyền thống làm tốt công tác xây dựng đảng nói chung và công tác phát triển đảng viên mới nói riêng, Đảng bộ Đại học Huế luôn nhận thức sâu sắc rằng: không ngừng kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú, xây dựng đội ngũ đảng viên trong sạch vững mạnh và kịp thời đưa ra khỏi Đảng những phần tử thoái hoá biến chất là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng ta. Trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Đảng bộ Đại học Huế luôn xác định công tác phát triển Đảng viên mới là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lượng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. 

 

Khóa học sẽ cung cấp các những nội dung chủ yếu, rất quan trọng theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với các đồng chí đảng viên trong thời kỳ dự bị. Trên cơ sở đó, các đồng chí đảng viên mới tham dự lớp học được nâng cao hơn về trình độ nhận thức, củng cố thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước và sự thắng lợi tất yếu của chủ nghĩa xã hội trên đất nước chúng ta; đồng thời xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam.

 

Được tham dự lớp học lần này là một niềm vinh dự rất đáng trân trọng tự hào, nhưng cũng là yêu cầu và trách nhiệm bắt buộc đối với các đồng chí đảng viên mới trong thời kỳ dự bị. Ban Thường vụ Đảng uỷ Đại học Huế đề nghị các đồng chí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, sắp xếp thời gian tham gia nghe giảng và viết thu hoạch đầy đủ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của lớp học; phấn đấu 100% học viên đạt loại khá giỏi. Đồng thời, tiếp tục phấn đấu, đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trên cương vị công tác của mình, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Huế lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XII”

 

Đến dự có TS. Trương Quý Tùng - Bí thư Đảng ủy cơ quan Đại học Huế

 

          Theo đó, nội dung lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới  gồm các chuyên đề sau:

1. Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam;

2. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;

3. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa;

4. Đường lối phát triển kinh tế, xã hội của Đảng;

5. Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường;

6. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội;

7. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế;

8. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở;

9. Xây dựng Đảng về đạo đức.

10. Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi hoàn thành thời gian nghe giảng trên lớp, các học viên dành thời gian tự nghiên cứu và viết bài thu hoạch. Nội dung bài thu hoạch gồm: phần tiếp thu các nội dung chuyên đề của chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và liên hệ bản thân về nhận thức, nhiệm vụ của mình trong vai trò của người đảng viên mới. Kết thúc khoá học, các học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận đã tham gia khóa Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Kết quả học tập là một trong những tiêu chuẩn để các cấp uỷ xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên khi kết thời gian dự bị theo qui định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

Võ Trần Ngọc Minh

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê
×