English | Français   rss
Liên kết
Kế hoạch tổng thể Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế (1957 - 2017) (13-10-2016 09:22)

Ngày 07/10/2016, Giám đốc Đại học Huế đã ký ban hành Kế hoạch tổng thể Kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế (1957 - 2017). Cụ thể như sau:

 

 

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian thực hiện

Địa điểm

A

ĐẠI HỌC HUẾ

1

Tổ chức gặp mặt cựu sinh viên, cựu giáo chức Đại học Huế tại TP Huế, TP Hồ Chí Minh, Tây Nguyên và một số địa phương.

Từ tháng 5 đến

tháng 10/2016

Tại các địa phương

2

Tổ chức gặp gỡ, tọa đàm các thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý, các nhà giáo tiêu biểu và khách mời.

14h00, ngày 02/3/2017

Hội trường ĐHH, 03 – Lê Lợi, TP Huế

3

Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển ĐHH.

Ngày 03/3/2017

Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh TTH, 41 Hùng Vương, TP Huế

B

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

I

Trường Đại học Khoa học

 

 

1

Tổ chức gặp gỡ cựu giáo chức, cựu sinh viên Trường.

Từ tháng 5 đến tháng 8/2016

Tại các địa phương

2

- Tổ chức hội nghị khoa học cấp Trường hoặc các hội nghị, hội thảo về quá trình xây dựng, phát triển của Trường (1957 – 2017).

- Hội trại Đoàn thanh niên và Hội sinh viên.

Tháng 11-12/2016

 

Trường ĐHKH, 77 – Nguyễn Huệ, TP Huế.

3

Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Trường.

08h00, 24/3/2017

Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh TTH, 41 Hùng Vương, TP Huế

II

Trường Đại học Sư phạm

1

Hội trại Đoàn thanh niên và Hội sinh viên.

Từ ngày 18-19/3/2017

Trường ĐHSP, 32 – Lê Lợi, TP Huế

2

Tổ chức Hội thảo khoa học.

08h0 ngày 18/3/2017

3

Tổ chức gặp gỡ, tọa đàm các thế hệ thầy cô giáo và cán bộ lãnh đạo, quản lý Trường.

14h00 ngày 18/3/2017

4

Tổ chức giao lưu văn nghệ các thế hệ cán bộ, sinh viên.

19h00 ngày 18/3/2017

Giảng đường I, Trường ĐHSP, 32 - Lê Lợi, TP Huế

5

Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Trường.

08h00 ngày 19/3/2017

6

Các Khoa tổ chức kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển.

Trước và sau ngày 19/3/2017

Tại các khoa, Trường ĐHSP, 32 - Lê Lợi, TP Huế

III

Trường Đại học Nghệ thuật

1

Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển.

Ngày 05/3/2017

Trường ĐHNT, 10 - Tô Ngọc Vân, TP Huế

2

Khai mạc triển lãm mỹ thuật.

3

Gặp mặt các thế hệ cán bộ và sinh viên.

IV

Trường Đại học Nông Lâm

1

Xây dựng mạng lưới và tổ chức gặp gỡ đại diện các Ban liên lạc cựu sinh viên.

Từ tháng 5/2016 đến tháng 8/2016

Trường ĐHNL 102 - Phùng Hưng, TP Huế và các địa phương

2

Tổ chức Hội nghị khoa học cấp Trường hoặc các hội nghị, hội thảo về quá trình xây dựng, phát triển Trường (1967 – 2017).

Từ tháng 10/2016 đến tháng 3/2017

Trường ĐHNL, 102 - Phùng Hưng, TP Huế

3

Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên tổ chức các hoạt động và hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Trường.

Từ tháng 5/2016 đến tháng 3/2017

4

Tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Trường.

Ngày 31/3/2017

V

Trường Đại học Kinh tế

1

Tổ chức đón tiếp, gặp gỡ cựu viên chức, cựu sinh viên Trường về dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm

Ngày 30/3/2017

Trường ĐHKT, 99 Hồ Đắc Di, TP Huế

VI

Trường Đại học Y Dược

1

Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Trường.

08h00, ngày 22/4/2017

Trường ĐHYD, 06 –Ngô Quyền, TP Huế hoặc Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh TTH, 41 Hùng Vương, TP Huế

VII

Trường Đại học Ngoại ngữ

1

Xây dựng mạng lưới, tổ chức gặp gỡ cựu sinh viên, cựu giáo chức của Trường.

Từ tháng 6/2016 đến tháng 9/2016

Trường ĐHNN và các địa phương

2

Đón tiếp, gặp gỡ cựu giáo chức, cựu sinh viên; trưng bày sản phẩm giảng dạy, nghiên cứu và tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng, phát triển Khoa tiếng Anh.

08h00, ngày 04/3/2017

Trường ĐHNN, 57 - Nguyễn Khoa Chiêm, TP Huế.

3

Đón tiếp, gặp gỡ các thế hệ giảng viên, sinh viên; trưng bày sản phẩm giảng dạy, nghiên cứu của Khoa Tiếng Pháp.

08h00, ngày 05/3/2017

4

Tổ chức giao lưu văn nghệ; gặp mặt, tọa đàm với cựu giáo chức, cựu sinh viên Trường.

Từ ngày 04-11/3/2017

VIII

Trường Đại học Luật

1

Tọa đàm gặp gỡ các thế hệ cán bộ, sinh viên hưởng ứng  kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển ĐHH.

Ngày 05/3/2017

Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, TP Huế

IX

Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị

1

Tổ chức giải bóng chuyền; đêm hội: Tự hào là sinh viên Đại học Huế; triển lãm: Đoàn Thanh niên Phân hiệu ĐHH - Một chặng đường phát triển hưởng ứng kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển ĐHH.

Từ ngày 04-08/3/2017

Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị, Đường 9D, TP Đông Hà

2

Tổ chức Hội thảo: Đổi mới Phương pháp giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị.

Tháng 10/2016

3

Tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị.

Từ ngày 14-18/11/2016

X

Khoa Du lịch

1

Tổ chức giải bóng đá sinh viên hưởng ứng kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển ĐHH.

Từ ngày 06-22/3/2017

Khoa Du lịch, 22 – Lâm Hoằng, TP Huế

2

Tổ chức Hội trại Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.

Ngày 10/1/2018

3

Tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Du Lịch.

Ngày 10/1/2018

Liên kết
×