English | Français   rss
Liên kết
Chỉ thị của Đảng ủy Đại học Huế về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch COVID 19 (27-08-2021 08:15)
Góp ý

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước và trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang diễn biến phức tạp, liên tục ghi nhận các ca nhiễm mới và có nguy cơ tăng cao trong thời gian tới. Nhằm kiểm soát tốt tình hình, trách nguy cơ dịch bệnh lây lan, bùng phát ra cộng đồng và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đội ngũ đảng viên, viên chức, người lao động và người học của Đại học Huế; bảo vệ toàn bộ lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch; đồng thời để chuẩn bị phương án, kịch bản cao nhất trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Huế, các cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, viên chức, người lao động, người học Đại học Huế tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

  1. Tích cực hưởng ứng tuyên truyền và triển khai thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, Quyết định số 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội Khóa XV, Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 05/8/2021, Công điện khẩn ngày 17/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huếvà Thư kêu gọi ủng hộ bà con đồng hương Thừa Thiên Huế tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, ngày 22/8/2021 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế bằng các hình thức phù hợp và hiệu quả.
  2. Các cấp ủy đảng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Huế, chính quyền các đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục triển khai Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống lây nhiễm COVID-19 tại Đại học Huế theo Quyết định số 985/QĐ-ĐHH, ngày 08/7/2021 của Giám đốc Đại học Huế; chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành của địa phương nắm chắc tình hình, ứng phó kịp thời với diễn biến mớicủa dịch bệnh; linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn Đại học Huế.
  3. Phối hợp vớicác cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập các cơ sở cách ly y tế tập trung tại các cơ sở khi cần thiết và đảm bảo an toàn. Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế điều phối lực lượng y tế để thực hiện nhiệm vụphòng, chống dịch bệnh, xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân theo yêu cầu tỉnh Thừa Thiên Huế; hỗ trợ một số địa phương, vùng dịch trong cả nướcphù hợpvới khả năng và tình hình thực tế và đảm bảo an toàn tuyệt đối lực lượng viên chức, sinh viên tham gia chống dịch. Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng và Giám đốc Đại học Huế phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế; lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp có chính sách động viên, hỗ trợ tinh thần, vật chất kịp thời cho lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnhvà các đối tượng viên chức, người lao động, người học gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.
  4. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, biện pháp của tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại học Huế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; chủ động triển khai các giải pháp, hình thứcphù hợp đểkết thúc năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022trong điều kiện và tình hình mới.
  5. Đẩy mạnh công tác vận động đảng viên, viên chức, người lao động và người học chấp hành nghiêm túc các qui định trong công tác phòng, chống dịch của các cấp; tiếp tục chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch bệnh;tuyên truyền các chủ trương, giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả của địa phương, Đại học Huế;xây dựng lối sống lành mạnh, lạc quan, rèn luyện sức khỏe, tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng bằng biện pháp tuân thủ nguyên tắc “5K”; Đồng thời, chủ động, kịp thời phản bác các thông tin tiêu cực gây ảnh hưởng xấu đến công tác phòng, chống dịch của địa phương, Đại học Huế và đơn vị; thường xuyên cập nhật tình hình số viên chức, người lao động và người học bị nhiễm hoặc cách ly, giám sát y tế để kịp thời hỗ trợ, động viên; xây dựng phương án dự phòng, chủ động xử lý nếu cơ quan, đơn vị có người nhiễm COVID-19.
  1. Tiếp tục có đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan ban, ngành triển khai hiệu quả việc tiêm vắc xin phòng chống COVID-19; xây dựng kế hoạch cụ thể trên cơ sở rà soát, tổng hợp đối tượng ưu tiên, tổ chức tiêm chủng an toàn, hướng đến mục tiêu 100% viên chức, lao động và người học của Đại học Huế được tiêm vắc xin phòng chống COVID-19 trong thời gian sớm nhất.

 

Ban Tuyên giáo Đảng ủy chủ trì, Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể, các ban của Đảng ủy Đại học Huế phối hợp để giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này được phổ biến đến Chi bộ và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Đại học Huế và các đơn vị thành viên, thuộc và trực thuộc Đại học Huế./.

 

Xem toàn văn chỉ thị ở file đính kèm./.

Các tin đã đăng
Liên kết
×