English | Français   rss
Liên kết
Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 31/8/2020 của Đảng ủy ĐHH về việc bồi dưỡng, tập huấn chính trị năm 2020 cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV
Góp ý

Chi tiết file đính kèm:01-HD-DU.pdf

Các tin mới hơn
Liên kết
×