English | Français   rss
Liên kết
Học bổng SHARE bắt đầu nhận đơn đợt 4 (18-09-2017 09:33)
Góp ý

 

Các sinh viên đang theo học đại học tại các trường tham gia Chương trình học bổng SHARE, quan tâm đến việc học một học kỳ ở một nước thành viên trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hoặc ở châu Âu, được mời đăng ký một suất trong tổng số 175 suất học bổng toàn phần (125 đối với nội khối ASEAN, và 50 đối với Châu Âu). Đại học Huế là một trong bốn trường đại học ở Việt Nam tham gia chương trình.

 

Qua 3 đợt đầu của Chương trình Học bổng SHARE, có tất cả 171 suất học bổng toàn phần đã được trao cho sinh viên đại học từ 32 trường đại học của 8 nước thành viên ASEAN đi học tại các nước ASEAN và Châu Âu. Trong đợt thứ tư, có tổng cộng 175 suất học bổng cung cấp cho sinh viên đại học. 

 

Thời gian đăng ký: 13/9/2017 - 10/10/2017.

Thông tin chi tiết về cách đăng ký học bổng và hệ thống đăng ký trực tuyến có tại www.share-asean.eu.

 

Danh sách các trường đại học tham gia chương trình học bổng SHARE:

 

ASEAN:

Cambodia: Royal University of Phnom Penh, University of Cambodia, Phnom Penh International University, National University of Management Cambodia

Indonesia: Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Bogor Agricultural University, Bina Nusantara University

Lao PDR: National University of Laos, Savannakhet University, Souphanouvong University, Champasack University

Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, Taylor’s University Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Malaysia Sabah

Myanmar: University of Yangon, Mandalay University, Myanmar Maritime University, Yangon University of Economics

Philippines: University of the Philippines, University of Santo Tomas, De La Salle University, Ateneo de Manila University

Thailand: Chulalongkorn University, Payap University, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thammasat University

Vietnam: Viet Nam National University, Hanoi University of Science and Technology, Ho Chi Minh University of Technology and Education, Hue University

 

Các trường đối tác Châu Âu:

University of Applied Sciences Upper Austria, Austria

University of Ghent, Belgium

Université Paul Sabatier – Toulouse III, France

University of Duisburg-Essen, Germany

University College Cork, Ireland

University of Groningen, The Netherlands

Warsaw School of Economics, Poland

Uppsala University, Sweden

University of Murcia, Spain

Tomas Bata University, Czech Republic

Liên kết
×