English | Français   rss
Liên kết
Thông báo chương trình học bổng SHARE (16-08-2016 07:57)
Góp ý

 

Đại học Huế trân trọng thông báo đến quý đơn vị thông tin về chương trình học bổng SHARE năm 2016 dành cho các ứng viên là sinh viên bậc đại học để tham gia vào chương trình trao đổi ngắn hạn (một học kỳ) tại các trường đại học thuộc khu vực ASEAN. Đây là  chương trình học bổng toàn phần do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ tập trung vào giáo dục đại học khu vực ASEAN thông qua việc đẩy mạnh hợp tác giữa EU và Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). 

 

 

Thông tin cụ thể như sau:

1. Điều kiện đăng ký tham gia học bổng:

Ứng viên là sinh viên đại học thuộc Đại học Huế đã hoàn thành ít nhất 02 học kỳ của khóa học.

 

2. Thời gian nhận hồ sơ:

Bắt đầu từ ngày 01 tháng 9 năm 2016

 

3. Thông tin chi tiết về hồ sơ ứng viên, điều kiện đầu vào và hạn chót nộp hồ sơ:

Vui lòng tham khảo: www.share-asean.eu/scholarship hoặc file đính kèm.

Vậy, Đại học Huế thông báo và đề nghị quý đơn vị phổ biến rộng rãi thông tin này đến các sinh viên quan tâm tham gia chương trình học bổng trên.

 

 

Liên kết
×