English | Français   rss
Liên kết
Thông báo buổi hội thảo qua mạng (Webinar) về chương trình học bổng SHARE (19-10-2016 02:58)
Góp ý

Văn phòng Chương trình Học bổng SHARE thông báo buổi hội thảo qua mạng (webinar) về chương trình học bổng SHARE sẽ được tổ chức vào lúc: 09.30 – 11.00 (Jakarta time, GMT +7) ngày 19/10/2016.  

Cán bộ và sinh viên có thể truy cập vào địa chỉ: http://bit.ly/2e1O4eg để đăng ký tham gia hội thảo. 

 

Tham gia hội thảo, sinh viên sẽ được cung cấp các thông tin về các trường đại học tham gia chương trình SHARE, các khoá đào tạo và quy trình đăng ký thông tin học bổng. 

Liên kết
×