English | Français   rss
Liên kết
Thông tin về học bổng SHARE đợt 4 (16-10-2017 05:12)
Góp ý

 

Thông tin về hồ sơ, thời hạn nộp, các ngành học của các trường đối tác của SHARE dành cho các ứng viên nộp đơn dự tuyển học bổng SHARE (đợt 4). 

 

I. PHNOM PENH INTERNATIONAL UNIVERSITY - CAMBODIA

(1) Yêu cầu:

1.1.Đơn hoàn chỉnh (Completed Application Form) (file đính kèm);

1.2.Bảng điểm (Academic Transcript);

1.3.Chứng chỉ tiếng Anh (English Proficiency Certificate);

1.4.Passport (Copy of Passport);

1.5.Ảnh (Photo size 4x6);

1.6.Thư giới thiệu (Endorsement/ Nomination Letter from Home University).

 

(2) Thời hạn :

Vui lòng gửi các hồ sơ theo yêu cầu đến Dr. Ky Ravikun through: vikun.ky@gmail.com; và ravikun.ky@ppiu.edu.kh 

trước ngày 25 tháng 10 năm 2017.

Tiêu đề của email:  [SHARE-Batch 4 (student's name)].

 

(3) Các khoá học, vui lòng truy cập tại: - http://www.ppiu.edu.kh/scholarship

Liên hệ: Mr. Kona tại  chhinkona@gmail.com

Liên kết tải các file thông tin:  PHNOM PENH INTERNATIONAL UNIVERSITY - CAMBODIA

 

II. UNIVERSITY OF SANTO TOMAS - PHILIPPINES 

Liên hệ email:international@ust.edu.ph

Liên kết tải các file thông tin: 

UNIVERSITY OF SANTO TOMAS - PHILIPPINES

UNIVERSITY OF SANTO TOMAS - PHILIPPINES

 

III. PAYAP UNIVERSITY - THAILAND

Liên hệ email:wutthichula@hotmail.com / wutthichula@gmail.com

Liên kết tải các file thông tin: 

PAYAP UNIVERSITY - THAILAND

PAYAP UNIVERSITY - THAILAND

PAYAP UNIVERSITY - THAILAND 3

PAYAP UNIVERSITY - THAILAND 4

 

IV. DE LA SALLE UNIVERSITY - PHILIPPINES 

Liên hệ email:erio@dlsu.edu.ph 

Liên kết tải các file thông tin: 

DE LA SALLE UNIVERSITY - PHILIPPINES

DE LA SALLE UNIVERSITY - PHILIPPINES 2

DE LA SALLE UNIVERSITY - PHILIPPINES 3

Liên kết
×