English | Français   rss
Liên kết
Điều chỉnh điểm và tiêu chí đạt sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2024 của Đại học Huế theo các phương thức tuyển sinh sớm (02-07-2024 08:56)
Góp ý

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế quyết định điều chỉnh điểm và tiêu chí đạt tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2024 của Đại học Huế theo các phương thức tuyển sinh sớm như sau: 

 

Chi tiết xem file đính kèm./.

Các tin đã đăng
Liên kết
×