English | Français   rss
Liên kết
Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ làm điều kiện xét tuyển vào cao học tại Đại học Huế đợt tháng 6/2024 (24-06-2024 14:28)
Góp ý

Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ làm điều kiện xét tuyển vào cao học tại Đại học Huế đợt tháng 6/2024.

 

Chi tiết xem file đính kèm./.

Các tin đã đăng
Liên kết
×