English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế được Ủy ban châu Âu trao tài trợ Dự án nâng cao năng lực giáo dục Đại học (CBHE) thuộc quỹ Erasmus+ năm 2020: Phát triển chương trình Đào tạo về chính sách và luật chống biến đổi khí hậu (05-08-2020 10:13)
Góp ý

TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế, Trưởng nhóm Nghiên cứu và quản lý Dự án HTQT cho biết: “Tiếp theo thành công được tài trợ Dự án năm 2019 về phát triển chương trình đào tạo Hệ sinh thái nông nghiệp, năm nay Đại học Huế đã dự đơn và vừa được Cơ quan điều hành Giáo dục-Nghe nhìn-Văn hóa thuộc Ủy ban châu Âu thông báo tiếp tục chọn trao tài trợ năm 2020 cho Dự án CBHE “Curricula development on Climate Change Policy and Law” (CCP-Law) (Phát triển chương trình Đào tạo về chính sách và luật chống biến đổi khí hậu) thuộc quỹ ERASMUS+". 

 

Trong danh sách 166 cơ sở giáo dục đại học trên toàn thế giới được trao dự án năm 2020, Đại học Huế (thứ tự 105, trong danh sách đính kèm) là cơ sở đào tạo duy nhất của Việt nam được chọn giao nhiệm vụ chủ trì Dự án nâng cao năng lực giáo dục đại học. Dự án năm nay tập trung nội dung phát triển chương trình đào tạo về luật và chính sách chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, do nhóm nghiên cứu và quản lý dự án HTQT của Đại học Huế dự đơn vào tháng 2/2020.

 

Với việc được cấp xấp xỉ 1 triệu Euro, Đại học Huế sẽ chủ trì toàn bộ hoạt động của dự án; điều hành 3 cơ sở giáo dục đại học ở châu Âu và 6 cơ sở ở châu Á để thiết kế và vận hành chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật; triển khai trong 3 năm 2020-2023. Từ những kinh nghiệm có sẵn do đã chủ trì Dự án CDAE (năm 2019-2022 )- cũng là một dự án về phát triển chương trình đào tạo hệ sinh thái nông nghiệp, Đại học Huế sẽ có thêm nhiều thuận lợi và cơ hội thành công cho dự án năm nay, tạo điều kiện nâng cao năng lực giáo dục đại học và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu.

 

PV

Liên kết
×