English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế tham gia khởi động các dự án của ERASMUS+ (25-01-2021 18:01)
Góp ý

Chiều 25/1/2021, Đại học Huế cùng các đối tác quốc tế tham dự phiên họp khởi động cho tất cả các dự án Erasmus+ được tài trợ từ năm 2020. Các phiên  họp diễn ra  trong 5 ngày từ 25 – 29/01/2021 và được tổ chức trực tuyến, chủ trì bởi Ủy ban châu Âu, truyền trực tiếp từ Trung tâm Điều hành các dự án châu Âu, Brussel, Bỉ.

 

Từ năm 2021-2024, Đại học Huế được chọn tài trợ và chủ trì dự án Dự án “Phát triển Chương trình đào tạo Thạc sĩ về Luật và Chính sách Biến đổi khí hậu – CCP-Law”. Dự án này thuộc chương trình Nâng cao năng lực giáo dục đại học của Erasmus+ do Ủy ban Châu Âu (European Commission) tài trợ, thông qua điều hành của Cơ quan Điều hành Giáo dục, Nghe nhìn và Văn hóa. Dự án của Đại học Huế thuộc 166 dự án được lựa chọn từ hơn 1000 hồ sơ dự tuyển. 10 đối tác của Dự án là các đại học và tổ chức giáo dục ở các nước Việt Nam, Ấn độ, Malaysia, Hy Lạp, Anh Quốc và Tây Ban Nha. Đây là Dự án thứ hai trong vòng hai năm qua Đại học Huế với vai trò điều phối, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành và tham gia vào tất cả các hoạt động của dự án.  

 

Dự án CCP-Law với mục tiêu chung là phát triển chương trình đào tạo Thạc sỹ về Luật và Chính sách Biến đổi khí hậu; xác định mục tiêu cụ thể bao gồm tăng cường năng lực cho các cơ sở giáo dục đại học ở châu Á trên các lĩnh vực đào tạo về lĩnh vực Luật môi trường và chống biến đổi khí hậu, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, kết nối với các bên liên quan, xây dựng trung tâm năng lực, phát triển cơ sở vất chất phục vụ giảng dạy và nghiên cứu… nhằm chuẩn bị cho công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có khả năng thích ứng và ứng phó với những thay đổi tiêu cực của môi trường và biến đổi khí hậu trong tương lai. 

 

Các đối tác của dự án CCP - Law:

  1. Đại học Huế (Việt Nam) – Điều phối
  2. Trường Đại học Luật Hà Nội (Việt Nam)
  3. Đại học Marwadi (Ấn độ)
  4. Đại học Symbiosis International (Ấn Độ)  
  5. Đại học Utara Malaysia (Malaysia)
  6. Đại học Islam Antarabangsa (Malaysia)
  7. Đại học Conventry (Anh Quốc)
  8. Đại học Girona - UdG (Tây Ban Nha)
  9. Tổ chức European Knowledge Spot - EKS (Hy Lạp)
  10. Hiệp hội các nhà thầu xây dựng các công trình công cộng Pandellenic – PEDMEDE (Hy Lạp)

 

 

PV

Liên kết
×