English | Français   rss
Liên kết
Dự án CCP-Law: Cuộc họp dự án lần thứ 5 tại Đại học Utara Malaysia (UUM), Malaysia (06-05-2024 08:17)
Góp ý

Trong khuôn khổ Dự án “Phát triển Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách và Pháp luật Môi trường CCP_Law” thuộc chương trình ERASMUS+ do Liên minh Châu Âu tài trợ, từ ngày 23-25/4/2024, Đại học Huế đã tham dự cuộc họp dự án lần thứ 5 tại Đại học Utara Malaysia, Malaysia cùng với sự tham gia của 10 đối tác dự án từ các trường đại học và cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam, Ấn Độ, Malaysia, Hy Lạp, Anh và Tây Ban Nha.

 

Thành viên tham dự của Đại học Huế gồm TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế, Điều phối dự án, TS. Trần Anh Tuấn, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học và TS. Nguyễn Thị Hồng Trinh, Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật

 

Trong cuộc họp, tất cả các thành viên dự án đã thảo luận về các hoạt động của dự án và nâng cao năng lực để xây dựng các khóa học Học tập suốt đời về chính sách và pháp luật môi trường. Với vai trò là điều phối viên dự án, Đại học Huế chịu trách nhiệm quản lý, điều hành và tham gia vào tất cả hoạt động của dự án. Mục tiêu của dự án CCP_Law là phát triển, thử nghiệm và điều chỉnh các chương trình giảng dạy mới về Chính sách và Pháp luật môi trường; giải quyết những thách thức mà hệ thống giáo dục đại học ở Malaysia, Ấn Độ và Việt Nam đang phải đối mặt; nâng cao trình độ năng lực và kỹ năng trong hệ thống giáo dục đại học bằng cách phát triển chương trình giáo dục dựa trên CNTT-TT mới và sáng tạo; và mở Trung tâm Chính sách và Pháp luật Môi trường tại 6 cơ sở giáo dục đại học của 3 nước châu Á.

Liên kết
×