English | Français   rss
Liên kết
Khởi động dự án hợp tác quốc tế CCP-Law do Đại học Huế điều phối (24-03-2021 00:50)
Góp ý

Chiều 23/3, Đại học Huế cùng các đối tác quốc tế tổ chức phiên họp khởi động dự án ERASMUS+ do châu Âu tài trợ “Phát triển Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật và Chính sách chống biến đổi khí hậu - CCP-Law” dươisự chủ trì  của TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế, Điều phối Dự án.

Các phiên họp được tổ chức trực tuyến từ ngày 23/3 đến 24/3. Đại học Huế và các đối tác cùng nhau thảo luận và vạch ra lộ trình cũng như phương pháp thực hiện dự án để đảm bảo đạt được kết quả đầu ra của dự án tốt nhất - đó là xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật và Chính sách chống biến đổi khí hậu trong khuôn khổ Dự án nâng cao năng lực giáo dục ĐH thuộc quỹ ERASMUS+ do Cộng đồng Châu Âu tài trợ.

 

Dự án sẽ được thực hiện trong 3 năm (đến 14/1/2024). Các đối tác tham gia dự án là 10 đại học và tổ chức giáo dục ở các nước Việt Nam, Ấn độ, Malaysia, Hy Lạp, Anh và Tây Ban Nha.

Với vai trò đơn vị điều phối dự án, Đại học Huế chịu trách nhiệm quản lý, điều hành và tham gia vào tất cả các hoạt động của dự án. Mục tiêu của dự án là phát triển Chương trình đào tạo Thạc sĩ về Luật và chính sách chống biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực và kỹ năng cho đội ngũ giảng dạy của các đơn vị đối tác tham gia dự án. Bên cạnh đó, dự án sẽ bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ hành chính của các đơn vị đối tác thông qua các chương trình tập huấn nghề nghiệp và thúc đẩy quan hệ hợp tác, trao đổi chuyên môn giữa Cộng đồng châu Âu, đơn vị điều phối dự án, các đối tác tham gia dự án, những chuyên gia về biến đổi khí hậu, những người hoạch định chính sách và pháp luật về biến đổi khí hậu.

Liên kết
×