English | Français   rss
Liên kết
Dự án CCP-Law: Phiên họp lần 3 tại Đại học Marwadi, Ấn Độ
Góp ý

Trong khuôn khổ dự án “Phát triển Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật và Chính sách chống biến đổi khí hậu CCP_Law” thuộc chương trình ERASMUS+ do châu Âu tài trợ, từ ngày 30/1 đến ngày 5/2/2023, Đại học Huế với vai trò là điều phối dự án đã tham dự cuộc họp dự án lần thứ 3 tại Đại học Marwadi, Ấn Độ với sự tham dự của 10 đối tác dự án từ các trường đại học và tổ chức giáo dục ở các nước Việt Nam, Ấn độ, Malaysia, Hy Lạp, Anh và Tây Ban Nha.

 

Thành viên tham dự của Đại học Huế gồm TS. Nguyễn Xuân Huy, Ban KHCN&QHQT, TS. Nguyễn Công Hào, Ban Đào tạo và CTSV và TS. Lê Thị Thảo, Trường Đại học Luật. Trong buổi họp, các chuyên gia, đối tác từ các nước thành viên của dự án đã đánh giá các kết quả của dự án trong giai đoạn vừa qua. Đặc biệt, các đối tác đã thảo luận các bước tiếp theo liên quan đến việc xây dựng và thí điểm các chương trình giảng dạy Thạc sĩ Luật và Chính sách chống biến đổi khí hậu (CCP_Law) tại các trường đại học đối tác Châu Á  đồng thời thảo luận việc xây dựng các khóa học Học tập suốt đời (Life Long Learning) và Đào tạo từ xa.

 

Với vai trò đơn vị điều phối dự án, Đại học Huế chịu trách nhiệm quản lý, điều hành và tham gia vào tất cả các hoạt động của dự án. Mục tiêu của dự án là phát triển Chương trình đào tạo Thạc sĩ về Luật và chính sách chống biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực và kỹ năng cho đội ngũ giảng dạy của các đơn vị đối tác tham gia dự án.

HTQT

Liên kết
×