English | Français   rss
Liên kết
Thông báo hội thảo khoa học quốc tế “Quản lý lớp phủ/ sử dụng đất theo hướng dịch vụ hệ sinh thái” (14-09-2017 11:30)
Góp ý

 

Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp (FLRAE), xin trân trọng thông báo, vào ngày 24 tháng 9 đến ngày 01 tháng 10 năm 2017, Khoa sẽ tổ chức hội thảo quốc tế tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế bằng nguồn tài trợ của cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD). Hội thảo sẽ là diễn đàn thảo luận về những vấn đề liên quan đến cách quản lý lớp phủ/sử dụng đất ở các nước Châu Á, làm cơ sở học hỏi trao đổi kinh nghiệm, và tạo được sự kết nối giữa các nhà khoa học quốc tế.

 

Hội thảo được tổ chức nhằm:

- Tạo điều kiện cho các giảng viên và chuyên gia trong và ngoài trường trao đổi các kết quả nghiên cứu và tiếp cận với các phương pháp nghiên cứu mới, hiện đại.

- Thể hiện tính nghiên cứu liên ngành và đa ngành của Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp

- Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học trong và ngoài trường

 

Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo: tiếng Anh

 

Nội dung hội thảo tập trung vào các chủ đề:

- Vai trò của đa dạng sinh thái nông nghiệp trong việc giải quyết những thách thức an ninh lương thực và dinh dưỡng;

-  Chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp trong quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên;

- Nhận thức về dịch vụ sinh thái và mối liên quan trong quản lý và lập kế hoạch sử dụng đất;

- Quản lý rừng bền vững;

- Ứng dụng GIS và viễn thám trong phân tích trong việc thay đổi lớp phủ và sử dụng đất;

- Thực trạng của biến đổi khí hậu;

- Quản lý tài nguyên thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu;

- Quản lýđô thị xanh.

- Quản lý bền vững khu vực duyên hải và đầm phá.

 

Thời gian Hội thảo:  từ 24/09/2017 đến 01/10/2017

Địa điểm tổ chức: Phòng họp số 3, Phòng họp số 4 và Văn phòng khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, số 102 - đường Phùng Hưng, thành phố Huế.

Liên hệ:

TS. Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp

Điện thoại: 02343516514 hoặc mobile: 01634647777

Email: nguyenhoangkhanhlinh@huaf.edu.vn

Liên kết
×