English | Français   rss
Liên kết
Hội thảo "Cải tiến chương trình đào tạo chuyên ngành điều dưỡng" (20-01-2016 00:00)
Góp ý

 

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án “Xây dựng năng lực cho khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y Dược –Đại học Huế và thành lập hệ thống  đào tạo cấp cứu Y khoa” do Bộ Giáo dục, Quỹ Nghiên cứu quốc gia Hàn quốc tài trợ, Trường Đại học Cheju Halla cùng phối hợp với Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế tổ chức hội thảo “Cải tiến chương trình đào tạo chuyên ngành điều dưỡng” tại trường Đại học Y Dược Huế. Chương trình có sự tham gia của GS Park Changseung, Yoon Susie từ Trường Đại học Cheju Halla và Ông Moon Geun Young, Giám đốc công nghệ của công ty NSDevil.  

 

Nội dung của chương trình bao gồm: (1) Giới thiệu về phương pháp giảng dạy dựa trên vấn đề kết hợp với mô phỏng tình huống và các phương thức ứng dụng vào chương trình đào tạo điều dưỡng; (2) Giới thiệu các phương pháp đánh giá khoá đào tạo giảng dạy dựa trên vấn đề;(3) Phát triển bộ công cụ đánh giá gói đào tạo dựa trên vấn đề.

 

 

Giảng dạy dựa trên vấn đề là một phương pháp giảng dạy tích cực đã được phổ biến trên các trường đại học về lĩnh vực sức khỏe trên thế giới. Phương pháp giảng dạy này giúp tăng cường kiến thức, kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo, đổi mới và khả năng giải quyết vấn đề cho sinh viên. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn chưa được ứng dụng nhiều trong hệ thống đào tạo các lĩnh vực về sức khỏe tại Việt Nam và lần đầu tiên được giới thiệu để áp dụng trên chuyên ngành điều dưỡng của Trường Đại học Y Dược Huế. Đây là cơ sở để xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo tiên tiến, có tính hội nhập khu vực và thế giới cho ngành Điều dưỡng.

 

Bên cạnh đó, hội thảo còn giới thiệu phương pháp ứng dụng mô hình sử dụng máy tính bảng trong đào tạo trực tuyến. Đây là  hướng phát triễn mới mở ra một cánh cửa rộng lớn hơn cho công tác đào tạo để có thể giải quyết được những khó khăn của đào tạo y khoa hiện tại như nội dung đào tạo ngày càng đi sâu vào kỹ thuật cao, đòi hỏi tăng khối lượng nội dung đào tạo khi không thể tang được thời lượng đào tạo. Ngoài ra, những rào cản về địa lý, thời gian, kinh phí cũng sẽ được giải quyết khi triển khai hình thức đào tạo trực tuyến.

 

 

 

Theo Trường ĐHYD

Liên kết
×