English | Français   rss
Liên kết
Khoá tập huấn về phương pháp nghiên cứu khoa học tại Trường Đại Học Y Dược Đại học Huế (16-01-2016 00:00)
Góp ý

Nghiên cứu khoa học luôn là vấn đề không thể thiếu ở mọi ngành, mọi nghề, đặc biệt trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong Y học, nghiên cứu khoa học vừa mang tính chất khai phá, đúc kết các vấn đề vừa có tính lý thuyết vừa mang tính chất thực tiễn cao. Chính vì vậy công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Y học và xuất bản bài báo khoa học cần được chú trọng và nâng cao nhằm cải thiện chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh nhân. Chuyên ngành Điều dưỡng có lịch sử phát triển gần 100 năm ở Việt nam, tuy nhiên công tác

nghiên cứu điều dưỡng vẫn còn rất hạn chế, ngay cả ở các trường đại học có đào tạo cử nhân

điều dưỡng.

 

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án “Xây dựng năng lực cho khoa Điều dưỡng,Trường Đại học Y Dược –Đại học Huế và thành lập hệ thống đào tạo cấp cứu Y khoa” do Bộ Giáo dục, Quỹ Nghiên cứu quốc gia Hàn quốc tài trợ, trường Đại học Cheju Halla cùng phối hợp với Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức khoá tập huấn về phương pháp nghiên cứu khoa học trong 3 ngày từ 15-18/1/2016 tại Trung tâm đào tạo Điều dưỡng tiên tiến Huế-Halla. Hội thảo có sự tham gia của các giáo sư Kim Soo Ki, Prof. Kim Hyunju đến từ các trường Đại học nổi tiếng của Hàn quốc. Nội dung của khoá tập huấn bao gồm: (1) Cập nhật kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học, đặc biệt liên quan đến nghiên cứu điều dưỡng và viết bài báo quốc tế (2) Cập nhật kiến thức về các phương pháp xử lý số liệu bằng cách sử dụng phần mềm SPSS có bản quyền. Với khoá tập huấn này, các giảng viên Khoa Điều Dưỡng và sinh viên Điều Dưỡng tham gia sẽ có thêm nhiều kiến thức bổ ích, giúp cho nâng cao chất lượng nghiên cứu điều dưỡng của Nhà trường và Bệnh viện Trường.

Liên kết
×