English | Français   rss
Liên kết
Tập huấn Tự đánh giá Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế (28-10-2015 09:46)
Góp ý

 

Thực hiện Kế hoạch Tự đánh giá, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế đã tổ chức Khóa tập huấn “Tự đánh giá Trường đại học” trong 02 ngày 24 và 25 tháng 10 năm 2015. Tham gia khóa tập huấn gồm có 50 học viên, bao gồm: thành viên Hội đồng Tự đánh giá Trường, thành viên Ban Thư ký và các nhóm chuyên trách. Tham dự khóa tập huấn còn có PGS.TS. Lại Xuân Thủy – Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại Học Huế.

 

Giảng viên phụ trách lớp tập huấn gồm: PGS.TS. Huỳnh Văn Chương – Phó chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Phạm Hồng Sơn – Thư ký Hội đồng Tự đánh giá, Trưởng phòng KT&ĐBCLGD; và TS. Nguyễn Văn Đức - Ủy viên trực, Phó trưởng phòng KT&ĐBCLGD. Đây là 03 giảng viên của Trường đã hoàn thành “Khóa đào tạo Kiểm định viên chất lượng giáo dục đại học và Trung cấp chuyên nghiệp” của Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Đại Học Huế tổ chức vào tháng 9/2015.

 

Trong phiên buổi sáng ngày 24/10/2015, các học viên đã nghe và thảo luận các chuyên đề: Tình hình Tự đánh giá và xu thế Kiểm định chất lượng giáo dục, Kiểm định chương trình đào tạo ở Việt Nam; Hướng dẫn tự đánh giá trường (Công văn 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09/05/2013); Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn, tiêu chí và minh chứng trong viết báo cáo tự đánh giá (Công văn 527/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23/05/2013).

 

Buổi chiều ngày 24/10/2015, các học viên đã được hướng dẫn thực hành viết báo cáo tiêu chuẩn, tiêu chí và bắt tay vào thực hành viết báo cáo tiêu chí theo nội dung phân công cho các nhóm chuyên trách.

 

Buổi sáng ngày 25/10/2015, các học viên đã trình bày kết quả viết báo cáo tiêu chí của nhóm để các thành viên Hội đồng Tự đánh giá Trường góp ý và được giới thiệu các mốc chuẩn tối thiểu trong tự đánh giá tiêu chí. Mặc dù chỉ trải qua 01 ngày vừa tìm hiểu, vừa thực hành viết báo cáo tiêu chí nhưng các nhóm chuyên trách đã nỗ lực chuẩn bị, hoàn thiện báo cáo hoàn chỉnh 01 tiêu chí của nhóm bám sát nội dung của các chuyên đề thảo luận. Buổi báo cáo đã diễn ra sôi nổi và đã nhận được nhiều ý kiến góp ý từ các thành viên Hội đồng Tự đánh giá có kinh nghiệm. Thông qua buổi báo cáo, các học viên đã nhận thức được quá trình tự đánh giá Trường đại học; cách thức viết báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn và các điểm cần lưu ý trong quá trình viết.

 

Qua hai ngày tập huấn, các học viên đã nhận thức được vai trò của công tác Tự đánh giá và Kiểm định chất lượng Trường đại học; Đã tìm hiểu và thảo luận các nội dung của 10 Tiêu chuẩn, 61 tiêu chí cũng như cách viết báo cáo tiêu chí; Đã thực hành phân tích các nội hàm, viết báo cáo tiêu chí và trình bày báo cáo tiêu chí trước Hội đồng.

 

Kết thúc khóa tập huấn, PGS.TS. Huỳnh Văn Chương - thay mặt nhóm giảng viên và lãnh đạo nhà trường đã đánh giá cao tinh thần học tập nhiệt tình và nổ lực tuân thủ đầy đủ kế hoạch tập huấn của các học viên dù tập huấn diễn ra vào thứ Bảy và Chủ nhật; đã chỉ đạo các hoạt động Tự đánh giá sắp đến, đó là: Các Nhóm chuyên trách tiếp tục nghiên cứu kỹ các nội dung của Tiêu chuẩn và tiêu chí đã phân công (Theo Quyết định số 812/QĐ-ĐHNL ngày 07/10/2015); Việc viết báo cáo tự đánh giá các tiêu chí cần phải trung thực, khách quan và phải kèm theo minh chứng đủ mạnh; Các nhóm cần phải định hướng và tiến hành tìm kiếm minh chứng trước khi viết; Các kế hoạch hành động để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí cần phải đề xuất và thực hiện ngay (dựa vào Báo cáo rà soát các tiêu chí và Mốc chuẩn trong đánh giá các tiêu chí) trước khi hoàn thành báo cáo Tự đánh giá;  Chuẩn bị tiến hành Hội thảo Phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học vào tháng 11/2015.

 

Đánh giá sơ bộ theo phiếu khảo sát cho thấy: Khóa tập huấn đã đạt được các yêu cầu đề ra. (1) Trên 83% học viên đánh giá: Chương trình tập huấn “Tự đánh giá trường Đại học” là phù hợp; (2) Trên 90% học viên đồng ý rằng: Khóa tập huấn đã đem lại lợi ích thiết thực trong hoạt động viết báo cáo tự đánh giá; và (3) Trên 86% học viên nhận thấy: các chuyên đề trình bày tại Khóa tập huấn thật sự có ích cho việc viết báo cáo Tự đánh giá.

 

Châu Võ Trung Thông

Liên kết
×