English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển ứng viên Chương trình đào tạo “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học” năm 2019-2020 (20-10-2019 13:35)
Góp ý

Theo Công văn số 2198/VHL-ƯDTKCN ngày 15/10/2019 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) gửi Đại học Huế, trong khuôn khổ Chương trình Newton Việt Nam năm thứ 6, VAST phối hợp với Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (RAEng/Royal Academy of Engineering) mời các nhà khoa học, các nhà sáng chế có sản phẩm sáng tạo, có tiềm năng thương mại hóa nộp hồ sơ tham gia Chương trình đào tạo “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học” (Chương trình “Leaders in Innovation Fellowships” - LIF).

 

Chương trình dự kiến sẽ lựa chọn 15 nhà khoa học, nhà sáng chế Việt Nam. Các ứng viên sau khi xét chọn thành công sẽ được RAEng đài thọ toàn bộ chuyến đi tham dự khoá tập huấn trong 2 tuần từ 09-20/3/2020 tại London, Vương quốc Anh.

 

Các nhà nghiên cứu muốn nộp hồ sơ tham dự Chương trình cần đáp ứng các tiêu chí hợp lệ sau:

  1. Có quốc tịch Việt Nam, hiện đang cư trú và làm việc tại Việt Nam;
  2. Là nhà khoa học tại các Viện nghiên cứu, trường Đại học (công lập hoặc ngoài công lập); hoặc là nhà nghiên cứu làm việc trong bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp khoa học và công nghệ;
  3. Có sản phẩm, công nghệ hoặc dịch vụ sáng tạo có tiềm năng thương mại hoá và đang trong giai đoạn xây dựng kế hoạch kinh doanh, ưu tiên các sản phẩm dựa trên nền tảng nghiên cứu kỹ thuật;
  4. Có sản phẩm tối thiểu phải ở giai đoạn vật mẫu (prototype);
  5. Có khả năng tiếng Anh tốt;
  6. Các ứng viên, nếu được lựa chọn, cam kết tham gia đầy đủ các nội dung học bổ trợ trước và sau khóa học chính tại Vương quốc Anh, và sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thu được với các đồng nghiệp tại cơ quan công tác.

Ứng viên đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tiếp trên trang web của RAEng: http://grants.raeng.org.uk.  Sau khi điền hồ sơ trực tuyến, các ứng viên gửi bản đăng ký (theo mẫu tiếng Việt đính kèm) và các chứng nhận bảo hộ sở hữu trí tuệ, chứng chỉ tiếng Anh (nếu có) tới địa chỉ email: lif6.vast@gmail.com và  newtonfund.vietnam@fco.gov.uk.

 

Hạn cuối nộp đề xuất: 17g00 ngày 15/11/2019 (giờ Việt Nam).

 

Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây.

 

Đính kèm là Công văn 2198/VHL-ƯDTKCN. 

 

Đại học Huế xin thông báo và mời các nhà khoa học quan tâm đăng ký dự tuyển.

 

- Ban KHCN&QHQT-

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×