English  rss
Liên kết
Công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Huế năm 2012  (08-08-2012)

Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển các ngành và nhóm ngành học của Đại học Huế trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 (file đính kèm)

 

File: Công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh và Đại học Huế năm 2012

 

 

 

 

 

Liên kết
Hệ thống Thông tin quản lý Trang thông tin hỗ trợ công tác Đào tạo Tín chỉ Thông tin thủ tục hành chính Đảm bảo chất lượng Giáo dục Đại học Hệ thống thông tin Sau đại học CSDL khoa học Hệ thống Tạp chí Khoa học - Đại học Huế Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Hộp thư điện tử 1 Hộp thư điện tử 2 Hệ thống thông tin Hợp tác Quốc tế Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên Đại học Huế IUC VLIR NETWORK VIETNAM