English  rss
Liên kết
Công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Huế năm 2012  (08-08-2012)

Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển các ngành và nhóm ngành học của Đại học Huế trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 (file đính kèm)

 

File: Công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh và Đại học Huế năm 2012