English  rss
Liên kết
Công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Huế năm 2012  (08-08-2012)

Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển các ngành và nhóm ngành học của Đại học Huế trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 (file đính kèm)

 

File: Công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh và Đại học Huế năm 2012

 

 

 

 

 

Liên kết
Trang thông tin hỗ trợ công tác Đào tạo Tín chỉ Hệ thống Thông tin quản lý Thông tin thủ tục hành chính CSDL khoa học Đảm bảo chất lượng Giáo dục Đại học Hệ thống Tạp chí Khoa học - Đại học Huế Hệ thống thông tin Sau đại học Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Hệ thống thông tin Hợp tác Quốc tế IUC VLIR NETWORK VIETNAM Hộp thư điện tử 1 Hộp thư điện tử 2 Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên Đại học Huế