English   rss
Liên kết
Học bổng SHARE đợt 3 dành cho sinh viên các nước ASEAN (15-03-2017 04:31)
  Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh Châu Âu (EU) thông báo đến sinh viên các nước ASEAN thuộc tất cả các nhóm ngành nộp hồ sơ học bổng toàn phần một học kỳ từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2017 tại các trường đại học nước ngoài. Chi tiết xem tại địa chỉ www.share-asean.eu Chi tiết...

SHARE: trao học bổng cho 134 sinh viên ASEAN (07-02-2017 02:05)
Thực hiện cam kết đẩy mạnh hợp tác, nâng cao cạnh tranh và quốc tế hóa giữa các cơ sở giáo dục đại học khu vực Đông Nam Á, ASEAN và EU trân trọng thông báo gói học bổng đợt 2 của dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục bậc Đại học khu vực Đông Nam Á” với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu (dự án SHARE). Tổng cộng có 134 sinh viên từ 29 trường đại học trong ASEAN nhận được học bổng toàn phần theo học... Chi tiết...

Dự án SHARE: Đại học Huế được chọn là cơ sở để thực hiện đánh giá chất lượng cơ sở đào tạo trong khu vực ASEAN (SHARE Institutional Assessments) (24-11-2016 02:45)
  Quy trình đánh giá bao gồm báo cáo tự đánh giá, khảo sát của các chuyên gia từ châu Âu và ASEAN, đề xuất theo tiêu chuẩn IQA của AQAF. Chi tiết...

Thông báo buổi hội thảo qua mạng (Webinar) về chương trình học bổng SHARE (19-10-2016 02:58)
Văn phòng Chương trình Học bổng SHARE thông báo buổi hội thảo qua mạng (webinar) về chương trình học bổng SHARE sẽ được tổ chức vào lúc: 09.30 – 11.00 (Jakarta time, GMT +7) ngày 19/10/2016.   Chi tiết...

Thông báo buổi hội thảo qua mạng (Webinar) về chương trình học bổng SHARE (26-09-2016 10:32)
  Văn phòng Chương trình Học bổng SHARE thông báo buổi hội thảo qua mạng (webinar) về chương trình học bổng SHARE sẽ được tổ chức vào lúc: 14.00 giờ (Jakarta, GMT +7).  Chi tiết...

Liên kết
Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM