English   rss
Liên kết
Dự án SHARE: Đại học Huế được chọn là cơ sở để thực hiện đánh giá chất lượng cơ sở đào tạo trong khu vực ASEAN (SHARE Institutional Assessments) (24-11-2016 02:45)
  Quy trình đánh giá bao gồm báo cáo tự đánh giá, khảo sát của các chuyên gia từ châu Âu và ASEAN, đề xuất theo tiêu chuẩn IQA của AQAF. Chi tiết...

Thông báo buổi hội thảo qua mạng (Webinar) về chương trình học bổng SHARE (19-10-2016 02:58)
Văn phòng Chương trình Học bổng SHARE thông báo buổi hội thảo qua mạng (webinar) về chương trình học bổng SHARE sẽ được tổ chức vào lúc: 09.30 – 11.00 (Jakarta time, GMT +7) ngày 19/10/2016.   Chi tiết...

Thông báo buổi hội thảo qua mạng (Webinar) về chương trình học bổng SHARE (26-09-2016 10:32)
  Văn phòng Chương trình Học bổng SHARE thông báo buổi hội thảo qua mạng (webinar) về chương trình học bổng SHARE sẽ được tổ chức vào lúc: 14.00 giờ (Jakarta, GMT +7).  Chi tiết...

Thông báo chương trình học bổng SHARE (16-08-2016 07:57)
  Đại học Huế trân trọng thông báo đến quý đơn vị thông tin về chương trình học bổng SHARE năm 2016 dành cho các ứng viên là sinh viên bậc đại học để tham gia vào chương trình trao đổi ngắn hạn (một học kỳ) tại các trường đại học thuộc khu vực ASEAN. Đây là  chương trình học bổng toàn phần do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ tập trung vào giáo dục đại học khu vực ASEAN thông qua việc đẩy mạnh... Chi tiết...

Đại học Huế tham gia chương trình học bổng dự án SHARE (09-08-2016 14:19)
  Chương trình học bổng SHARE (Support for Higher Education in ASEAN Region –Hỗ trợ giáo dục đại học khu vực ASEAN) là một chương trình 4 năm được EU tài trợ tập trung vào giáo dục đại học khu vực ASEAN thông qua việc đẩy mạnh hợp tác  giữa EU và Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), nâng cao chất lượng, tính cạnh tranh và quốc tế hóa của trong giáo dục đại học ở các trường đại học ASEAN, từ đó thiết... Chi tiết...

Liên kết
Hệ thống thông tin Sau đại học Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM