English | Français   rss
Liên kết
Mời nộp đề xuất xin tài trợ tổ chức sự kiện (30-01-2019 14:15)
Viện Môi trường Stockholm (Stockholm Environment Institute, SEI) có trụ sở ở Bangkok đang thông báo mời nộp đề xuất xin tài trợ tổ chức các sự kiện quy mô khu vực Châu Á nhằm thúc đầy phát triển bền vững về môi trường trong sự gắn kết với vấn đề giới và bình đẳng xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Quỹ Hợp tác Chiến lược (Strategic Collaboration Fund)... Chi tiết...

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 (14-01-2019 16:55)
Thực hiện Công văn số 12/SKHCN-QLKH ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế về việc đề xuất danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2020, Đại học Huế đề nghị các trường đại học, viện thành viên và các đơn vị trực thuộc (gọi tắt là các đơn vị) triển khai thực hiện như sau: Chi tiết...

Thông báo Hội thảo thống nhất chương trình đào tạo hợp tác với DIT, Ailen (26-11-2018 16:21)

HERITIST: Nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy những giá trị vật thể, phi vật thể (12-11-2018 23:15)
  Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam (HERITIST) được thành lập từ 2008, có chức năng: Nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy những giá trị vật thể, phi vật thể thông qua tiểu sử, ký ức, tư liệu khoa học, hiện vật của các nhà khoa học Việt Nam. Trung tâm hoạt động đa chức năng, kết hợp: bảo tàng, thư viện, lưu trữ. Suốt chặng đường phát triển 10 năm, Trung tâm đã tập trung tiếp cận... Chi tiết...

Thông báo Hội nghị quốc tế Bờ biển Châu Á và Thái Bình Dương lần thứ 10 (APAC 2019)
  Hội thảo về cửa sông ven biển khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) là một hội nghị quốc tế nhằm thúc đẩy trao đổi học thuật và kỹ thuật về các nghiên cứu liên quan đến bờ biển, bao gồm kỹ thuật ven biển và các vấn đề môi trường ven biển tại các quốc gia/khu vực châu Á và Thái Bình Dương. Hội thảo APAC được tổ chức 2 năm một lần bởi một trong các nước thành viên. Song song với sự kiện... Chi tiết...

Liên kết
×