English | Français   rss
Liên kết
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020 (12-04-2019 08:20)
Căn cứ Công văn số 1263/BGDĐT-KHCNMT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020 (đính kèm), Đại học Huế hướng dẫn các trường đại học và viện thành viên, các đơn vị trực thuộc (sau đây gọi tắt là các đơn vị) xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2020 như sau: Chi tiết...

Chỉ tiêu công bố khoa học quốc tế và sản phẩm đăng ký SHTT và CGCN theo đơn vị năm 2019 (05-04-2019 15:56)
  Nhằm thúc đẩy việc công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) trên các ấn phẩm khoa học quốc tế, tăng cường sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, tạo động lực phấn đấu cho các đơn vị và các nhà khoa học, đồng thời làm căn cứ cho công tác thi đua trong Đại học Huế, kể từ năm 2019, Đại học Huế sẽ dự kiến và phân bổ chỉ tiêu công bố khoa học hàng năm cho từng đơn... Chi tiết...

Thông báo cuộc thi Business Innovation Hackathon Đại học Huế năm 2019 (03-04-2019 16:36)
  Thời gian: Từ 11 - 12/5/2019 Địa điểm: Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế, 20 Lê Lợi, TP. Huế.  Đối tượng tham gia: Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường thành viên, phân hiệu, khoa trực thuộc của Đại học Huế. Các nhóm đăng ký tham gia cuộc thi theo mẫu đính kèm. Chi tiết...

Thông báo chương trình học bổng khoa học và công nghệ của tập đoàn VINGROUP (22-03-2019 13:50)
  Chương trình học bổng khoa học và công nghệ trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ nghiên cứu ở nước ngoài năm học 2019 - 2020 và 2020 - 2021  (“Science and Technology Scholarship Program for Overseas Study for Master’s and Doctoral Degrees”) là một thành phần của "Dự án Phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ cho Việt Nam, với sứ mệnh tìm kiếm và phát triển tài năng, cung cấp cơ hội bổ ích để họ có... Chi tiết...

Thông báo buổi nói chuyện về Vật lý thiên văn (21-03-2019 16:35)
  Đại học Huế sẽ phối hợp với Giáo sư Guillaume Hebrard, Viện Vật lý Thiên văn Paris, Cộng hòa Pháp tổ chức buổi nói chuyện về vật lý thiên văn với chủ đề “Nghiên cứu và Mô tả các hành tinh ngoài hệ Mặt trời”. Thông tin cụ thể như sau: Chi tiết...

Liên kết
×