English | Français   rss
Liên kết
Thông báo vê việc tổ chức đợt thi bổ sung của kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ nội bộ đợt 2, năm 2021 tại Đại học Huế (28-10-2021 09:39)
Góp ý

 

Đại học Huế thông báo vê việc tổ chức thi bổ sung của kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ nội bộ đợt 2, năm 2021 tại Đại học Huế

 

Chi tiết xem file đính kèm./. 

Các tin mới hơn
Liên kết
×