English | Français   rss
Liên kết
Thông báo đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế năm 2021 (20-04-2020 14:09)
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học-công nghệ năm 2020, Đại học Huế thông báo đến các trường đại học, viện thành viên và đơn vị trực thuộc việc triển khai đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh (giai đoạn 2021-2023). Chi tiết...

Thông báo đề xuất đề tài, nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ và cấp quốc gia năm 2021 (04-04-2020 16:58)
Căn cứ Công văn số 1142/BGDĐT-KHCNMT ngày 31/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện hoạt động KH&CN 5 năm 2016-2020, xây dựng khung kế hoạch KH&CN 5 năm 2021-2025 và kế hoạch KH&CN năm 2021 (đính kèm), Đại học Huế hướng dẫn các đơn vị như sau: Chi tiết...

Thông báo về việc chuẩn bị cho sinh viên trở lại học tập từ ngày 02/3/2020 (28-02-2020 14:33)
Đại học Huế đã có Công văn số 239/ĐHH-VP ngày 28 tháng 02 năm 2020 về việc chuẩn bị cho sinh viên trở lại học tập. Theo Công văn, Đại học Huế đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau đây: Chi tiết...

Sinh viên Đại học Huế tiếp tục được nghỉ học đến ngày 16/02/2020 để phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (06-02-2020 16:04)
  Trước diễn biến phức tạp của dịch Viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, Đại học Huế đã có Công văn số 120/ĐHH-VP ngày 06/02/2020 về việc tiếp tục triển khai phòng, chống dịch nCoV đến các trường đại học, viện thành viên và đơn vị trực thuộc. Chi tiết...

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các CSGDĐH thành viên (23-01-2020 20:11)
Ngày 22 tháng 01 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên để lấy ý kiến rộng rãi của các đơn vị, cá nhân. Chi tiết...

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×