English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho học viên cao học thuộc Đại học Huế năm 2022 (27-07-2022 13:45)
Đại học Huế thông báo thay đổi thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của tháng 7 năm 2022 chuyển sang tháng 8 năm 2022 cụ thể: Chi tiết...

Lịch họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2023 (cập nhật: 8:30, 16/5/2022) (13-05-2022 14:45)
Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1824/BGDĐT-KHCNMT ngày 28/4/2022 và kế hoạch của Đại học Huế tại Công văn số 597/ĐHH-KHCNQHQT ngày 04/5/2022, Đại học Huế xin thông báo lịch họp các Hội đồng tuyển chọn tổ chức thực hiện, cá nhân chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2023 như sau: Chi tiết...

Thông báo V/v tham gia Giải Quần vợt Thừa Thiên Huế mở rộng lần thứ II năm 2022 Tranh Cúp Huda Beer
Chào mừng Kỷ niệm các Ngày lễ lớn của đất nước, Chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5; Chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2022) Chi tiết...

Thông báo danh sách tập thể và cá nhân được đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Bộ và cấp toàn quốc năm học 2020 – 2021 (28-02-2022 17:10)
  Ngày 09/12/2021, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Đại học Huế đã có phiên họp để xem xét, bỏ phiếu bầu đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân năm học 2020 – 2021. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và thể lệ bầu cử, các cá nhân và tập thể sau đây được đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cấp Bộ và cấp toàn quốc (có danh sách kèm theo) Chi tiết...

Thông báo và mời viết bài cho Hội thảo “Đại học Huế: phát huy truyền thống 65 năm, hướng đến đại học quốc gia” (27-01-2022 16:14)
Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 65 năm xây dựng và phát triển (1957-2022), Đại học Huế sẽ tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Đại học Huế: phát huy truyền thống 65 năm, hướng đến đại học quốc gia”. Hội thảo nhằm ôn lại quá trình xây dựng và phát triển Đại học Huế, làm nổi bật truyền thống và những thành tựu Đại học Huế đã đạt được qua từng thời kỳ và khẳng định mục tiêu phát triển Đại học Huế... Chi tiết...

Liên kết
×
Cassidy Klein besorgt es ihrem Liebhaber und fickt wie wild Fantastische Mädchen auf msn попно hot xxx video full free tube