English | Français   rss
Liên kết
Thông báo và mời viết bài cho Hội thảo “Đại học Huế: phát huy truyền thống 65 năm, hướng đến đại học quốc gia” (27-01-2022 16:14)
Góp ý

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 65 năm xây dựng và phát triển (1957-2022), Đại học Huế sẽ tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Đại học Huế: phát huy truyền thống 65 năm, hướng đến đại học quốc gia”. Hội thảo nhằm ôn lại quá trình xây dựng và phát triển Đại học Huế, làm nổi bật truyền thống và những thành tựu Đại học Huế đã đạt được qua từng thời kỳ và khẳng định mục tiêu phát triển Đại học Huế trở thành đại học quốc gia theo Nghị quyết số 54/NQ-TW của Bộ Chính trị. Hội thảo cũng là dịp để kết nối các thế hệ nhà giáo, viên chức, học viên, sinh viên Đại học Huế trong và ngoài nước.

 

1. Thời gian tổ chức Hội thảo: Ngày 03 tháng 3 năm 2022.

 

2. Hình thức, địa điểm tổ chức Hội thảo: trực tiếp (tại Hội trường Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế) kết hợp trực tuyến.

 

3. Nội dung Hội thảo

Hội thảo tập trung (nhưng không giới hạn) vào một số chủ đề sau đây:

- Những thông tin, sự kiện, góc nhìn mới về lịch sử xây dựng và phát triển Đại học Huế và các đơn vị thành viên, trực thuộc và thuộc;

- Những thành tựu đã đạt được, những đóng góp của Đại học Huế và các đơn vị thành viên, trực thuộc và thuộc cho các địa phương và cả nước về đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, sáng tác văn hóa – nghệ thuật, tư vấn chính sách,..;

- Phương hướng và những giải pháp để Đại học Huế thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chiến lược quốc gia và phát triển vùng, phát triển Đại học Huế thành Đại học quốc gia;  

- Những tấm gương, những điển hình thành công của cựu giáo chức, cựu sinh viên Đại học Huế và việc kết nối mạng lưới cựu giáo chức, cựu sinh viên Đại học Huế.

 

4. Ấn phẩm của Hội thảo

Dự kiến các bài phát biểu, tham luận, bài viết tham gia Hội thảo sẽ được in thành Tập Kỷ yếu “Đại học Huế: phát huy truyền thống 65 năm, hướng đến đại học quốc gia” do Nhà xuất bản Đại học Huế xuất bản.

 

5. Bài viết tham gia Hội thảo

5.1. Các bài viết đặt hàng sẽ do Ban Tổ chức trực tiếp mời các nhà lãnh đạo; các nhân sĩ, trí thức; các cựu giáo chức và sinh viên.

5.2. Bài viết gửi tham gia Hội thảo

- Đối tượng gửi bài: các thế hệ nhà giáo, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên Đại học Huế; những nhà nghiên cứu về Huế và Đại học Huế; những người quan tâm đến Đại học Huế.

- Nội dung bài viết: theo các nội dung Hội thảo nêu trên.

- Loại hình bài viết: bài khảo cứu, sáng tác văn-thơ-nhạc-họa, hồi ức hay bài viết tự do của cá nhân.

- Hình thức bài viết: soạn thảo bằng MS Word với các định dạng chính: trang A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 pt, cách dòng đơn, cách đoạn phía trên 6 pt.

- Bài viết nộp qua email: 65namdhh@hueuni.edu.vn  

- Thời hạn nhận bài: chậm nhất ngày 20/02/2022.

 

Đại học Huế trân trọng thông báo và kính mời các thế hệ nhà giáo, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên Đại học Huế và những người quan tâm gửi bài tham gia Hội thảo.

 

Trên đây là nội dung Thông báo số 130/TB-ĐHH ngày 27/01/2022 của Đại học Huế.

Liên kết
×