English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho học viên cao học thuộc Đại học Huế năm 2022 (27-07-2022 13:45)
Góp ý

Đại học Huế thông báo thay đổi thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của tháng 7 năm 2022 chuyển sang tháng 8 năm 2022 cụ thể:

Chi tiết xem file đính kèm./.

Liên kết
×