English | Français   rss
Liên kết
Thông báo thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023 (23-02-2023 15:05)
Góp ý

Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”; Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”, lần thứ 16 năm 2023 và Kế hoạch xét tặng của Đại học Huế, các Hội đồng cơ sở đã tổ chức xét tặng và gửi hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 16 năm 2023 về Đại học Huế.

Để Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” Đại học Huế có cơ sở tiếp tục xem xét, Đại học Huế đề nghị toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên đóng góp ý kiến cho các nhà giáo được giới thiệu đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 16 năm 2023, cụ thể như sau:

 

1. Ông Nguyễn Đình Luyện,
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Năm sinh: 1965
Giảng viên cao cấp Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

 

2. Bà Nguyễn Thị Hoài,
Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ
Năm sinh: 1977
Trưởng Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

 

3. Ông Nguyễn Hữu Ngữ,
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Năm sinh: 1977
Trưởng Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

 


Ý kiến đóng góp gửi cho Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” Đại học Huế (qua Tổ Thư ký Hội đồng), địa chỉ: Ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế, số 03 Lê Lợi - Thành phố Huế.

Thời gian góp ý: đến hết ngày 06/3/2023.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phổ biến thông báo này đến toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên trong đơn vị./.

 

 

Chi tiết thông báo xem file đính kèm./.

Các tin đã đăng
Liên kết
×