English | Français   rss
Liên kết
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Đại học Huế (04-10-2017 10:01)
Góp ý

 

Ngày 04/10/2017, tại Đại học Huế, đồng chí Phùng Văn Vinh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế dẫn đầu Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế làm việc với Đảng ủy Đại học Huế về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị  (Khóa XII). 

 

 

Đoàn khảo sát Ban Tuyên Giáo Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế làm việc với Đảng uỷ Đại học Huế

 

Mục đích của buổi khảo sát nhằm nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc để tìm ra các giải pháp khắc phục và triển khai trong thời gian tới.

 

Báo cáo với Đoàn khảo sát, đại diện Đảng uỷ Đại học Huế đã nêu những kết quả đạt được qua hơn 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Đại học Huế; giới thiệu mô hình, điển hình tiêu biểu của tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong buổi làm việc, Đoàn đã trao đổi, tìm hiểu thêm về một số nội dung liên quan như nhận thức, tác động của Chỉ thị trong cán bộ viên chức, lao động, đảng viên và sinh viên của Đại học Huế…

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Văn Vinh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Đảng uỷ Đại học Huế. Đồng chí góp ý, đề nghị Đảng uỷ Đại học Huế tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, vận động trong cán bộ viên chức, lao động và sinh viên một cách thiết thực, cụ thể đi sâu vào thực tiễn đời sống, giảng dạy, học tập; tiếp tục nhân rộng các gương điển hình tiên tiến và nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong mỗi đơn vị, tổ chức trong Đại học Huế.

 

 

          Trần Đức

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×