English | Français   rss
Liên kết
Tập huấn sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ (06-10-2017 10:00)
Góp ý

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ năm 2017, ngày 06/10/2017, Đại học Huế đã tổ chức tập huấn sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ cho hơn 100 cán bộ, nhà khoa học trong toàn Đại học Huế. Tham dự và báo cáo tại buổi tập huấn có ông Trần Hậu Ngọc, Viện Trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ, Bộ KH&CN; ông Nguyễn Hùng, Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 

 

Công tác sở hữu trí tuệ và chuyển giao khoa học công nghệ luôn được Đại học Huế quan tâm, đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, hỗ trợ công tác đào tạo và chuyển giao các thành quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội. Từ năm 2013 – 2015, Đại học Huế đã xây dựng và triển khai thành công Dự án “Xây dựng, vận hành tổ chức quản lý và hoạt động sở hữu trí tuệ tại Đại học Huế” với mục tiêu xây dựng hệ thống tổ chức và cơ chế vận hành, khuyến khích các hoạt động sáng tạo; bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ, chuyển giao và thương mại hoá; đưa Luật sở hữu trí tuệ, các chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ vào đời sống hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Đại học Huế; góp phần tạo ra nguồn thu cho trường đại học từ hoạt động nghiên cứu triển khai và thương mại hoá các sản phẩm khoa học và công nghệ.

 

Mục đích của đợt tập huấn lần này là tiếp tục nâng cao nhận thức, hiểu biết về vai trò của hoạt động sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ đối với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ cho cán bộ viên chức, lao động và nhà khoa học Đại học Huế. Ngoài ra tăng cường khả năng quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ cho cán bộ làm công tác quản lý khoa học, công nghệ cũng như cung cấp kiến thức cơ bản về chuyển giao công nghệ.

 

Tại buổi tập huấn, các thành viên tham dự đã nghe các báo cáo chuyên đề: về sở hữu trí tuệ; định giá nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; chuyển giao công nghệ báo cáo điển hình thành công về đăng ký sở hữu trí tuệ và chuyển giao kết quả nghiên cứu.

 

Trần Đức

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×