English | Français   rss
Liên kết
Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (điểm thi) và phương thức xét điểm thi kết hợp với kết quả thi năng khiếu hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (24-07-2023 14:00)
Góp ý

HĐTS công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy (điểm sàn) vào các ngành đào tạo của Đại học Huế theo phương thức xét điểm thi và phương thức xét điểm thi kết hợp với kết quả thi năng khiếu cụ thể như sau: (Phụ lục đính kèm)

 

Chi tiết xem file đính kèm./.

Các tin đã đăng
Liên kết
×