English | Français   rss
Liên kết
Dự án CDAE: Tham quan học tập trực tuyến với Đại học Mendel ở Brno (Mendel University in Brno) (12-03-2021 16:55)
Góp ý

 

Từ ngày 09 - 12/3/20211, trong khuôn khổ dự án CDAE thuộc chương trình Erasmus+, các đối tác từ Việt Nam, Phillipine và Sri Lanka đã tham gia tham quan học tập trực tuyến với Mendel University in Brno, Cộng hòa Séc.

 

Đại học Medel ở Brno là thành phố lớn thứ hai của Cộng hòa Séc, nằm giữa trung tâm châu Âu, được xem là một trong 10 thành phố tốt nhất do sinh viên bình chọn theo QS. Mendel University in Brno (tên J. G. Mendel, người sáng lập ra ngành di truyền học hiện đại), có truyền thống lâu đời về giảng dạy và nghiên cứu từ năm 1919. Có hơn 8.300 sinh viên theo học tại trường, bao gồm 5.500 sinh viên đại học và 2.800 sinh viên sau đại học. Gần 1.600 sinh viên quốc tế chiếm gần 20% tổng số sinh viên. Đại học Mendel cung cấp hơn 100 chương trình cấp bằng sau đại học khác nhau bằng tiếng Séc và tiếng Anh. Trường bao gồm một Viện nghiên cứu và 5 khoa (AgriSciences, Business and Economics, Forestry and Wood Technology, Regional Development and International Studies and Horticulture).

 

Với dự án CDAE, Mendel University in Brno là một trong ba đối tác Châu Âu tham gia xây dựng và chuyển giao chương trình đào tạo thạc sĩ Sinh thái học Nông nghiệp; thiết kế, phát triển các học phần phù hợp với tình hình thực tế dựa trên báo cáo khảo sát và các yêu cầu từ các đối tác châu Á.

 

Trong thời gian tham quan học tập trực tuyến, các đại học đối tác đã có cơ hội trao đổi thông tin, thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc xây dựng chương trình, tín chỉ, vấn đề chuyển đổi tín chỉ, trao đổi nguồn lực, phòng thí nghiệm… Từ đó, điều chỉnh và cải tiến chương trình phù hợp với nhu cầu của mỗi quốc gia đồng thời phù hợp với tiêu chuẩn châu Âu.

 

Dự án CDAE – Phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ về Sinh thái học nông nghiệp, thuộc chương trình Erasmus+  do Liên minh châu Âu tài trợ nhằm nâng cao năng lực các cơ sở giáo dục đại học. Dự án do Đại học Huế điều phối. Các đối tác gồm: Vietnam National University of Agriculture (Việt Nam), Benguet State University (Phillipine), Central Luzon State University (Phillipine), Rajarata University (Sri Lanka), University of Peradeniya (Sri Lanka), Mendel University in Brno (Cộng hòa Séc), Instituto Politecnico De Coimbra (Bồ Đào Nha), Novel Group Sarl (Luxembourg).

 

Nâng cao năng lực trong lĩnh vực giáo dục đại học, đặc biệt là phát triển chương trình đào tạo về sinh thái học nông nghiệp là vấn đề cần thiết. Đây là một bước đi chiến lược, đầu tư vào nghiên cứu hiệu quả và phát triển nguồn nhân lực để phát triển nông nghiệp bền vững với các mục tiêu chung: tăng khả năng phục hồi sinh thái; cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng; Bảo tồn đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên; Cải thiện sự ổn định kinh tế với các nguồn thu nhập đa dạng hơn; Giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Liên kết
×