English | Français   rss
Liên kết
Hội thảo Quảng bá kết quả dự án CDAE (14-10-2023 09:37)
Góp ý

 

Ngày 13/10, tại Đại học Huế diễn ra Hội thảo quảng bá kết quả dự án CDAE - Phát triển chương trình đào tạo Sinh thái Nông nghiệp thuộc chương trình Erasmus+  do Liên minh châu Âu tài trợ nhằm nâng cao năng lực các cơ sở giáo dục đại học. Dự án do Đại học Huế điều phối, các đối tác gồm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Việt Nam), Benguet State University (Phillipine), Central Luzon State University (Phillipine), Rajarata University (Sri Lanka), University of Peradeniya (Sri Lanka), Mendel University in Brno (Cộng hòa Séc), Instituto Politecnico De Coimbra (Bồ Đào Nha), Novel Group Sarl (Luxembourg).

 

 

TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế, Điều phối dự án CDAE phát biểu tại Hội thảo

 

GS. Manuela Abelho, Chuyên gia báo cáo tại hội thảo với chủ đề "Sinh thái nông nghiệp: Tầm nhìn của tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên Hợp Quốc" tại hội thảo.

 

Hội thảo thu hút hơn 130 đại biểu đến từ các nước đối tác, các chuyên gia, nhà quản lý, giảng viên và sinh viên

 

 

Trong khuôn khổ hội thảo, các đối tác đã trưng bày các sản phẩm đào tạo, các kết quả của dự án 

 

Trong những năm gần đây, tại các quốc gia Châu Á, các chương trình đào tạo về nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp bền vững và môi trường tăng lên. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu các chương trình đào tạo Thạc sĩ kết nối tất cả các lĩnh vực này để đào tạo đội ngũ chuyên nghiệp, có kiến thức và kỹ năng liên quan đến sự phát triển bền vững và nông nghiệp hữu cơ, từ sản xuất đến cung ứng chuỗi thực phẩm. Bên cạnh đó, các tổ chức giáo dục ở Việt Nam, Philippines và Sri Lanka chưa đáp ứng được nhiệm vụ giải quyết các vấn đề môi trường, kinh tế và xã hội liên quan đến những giải pháp chính thức cho nền nông nghiệp.

 

Chương trình thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp được xây dựng dựa trên cơ sở nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật về lĩnh vực Sinh thái Nông nghiệp đáp ứng yêu cầu xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu. Người học sau khi học xong sẽ có đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để hoạt động chuyên môn về Sinh thái nông nghiệp.

 

Từ những đề xuất của chuyên gia phía Châu Âu, các đối tác châu Á đã xây dựng cấu trúc của Chương trình kết hợp những học phần học trên lớp, thí nghiệm và thực địa; dựa trên những phân tích hệ thống nông nghiệp hữu cơ bền vững có so sánh với cách làm nông nghiệp thông thường; bảo tồn đa dạng sinh vật và chất lượng sản phẩm hữu cơ. Chương trình do Đại học Mendelu, Cộng hòa Séc phát triển và đề xuất dựa trên các ý kiến thảo luận của các đối tác đến từ Sri Lanka, Phillippin và Việt Nam thông qua các chương trình họp, hội thảo và kết quả khảo sát của của các chương trình nghiên cứu tương tự ở châu Âu.

 

Về phương pháp, bên cạnh hình thức học truyền thống trên lớp, học trực tuyến qua nền tảng agroecology-vle.eu,  chương trình có các chuyến đi thực địa đến các trung tâm, các nông trại hữu cơ, thân thiện môi trường, những nơi học viên có thể học hỏi được kinh nghiệm và thực hành. Các học phần trong phòng thực nghiệm được thiết kế với các nội dung như phân tích ảnh hưởng của thuốc trừ sâu, phân bón … 

 

Sau 3 năm triển khai dự án, với sự chuyển giao của các đối tác châu Âu, 6 đại học đối tác châu Á đã xây dựng thành công 6 chương trình đào tạo thạc sĩ triển khai tại 6 trường đại học. Các chương trình đào tạo này được thông qua hệ thống kiểm định của các quốc gia đối tác châu Á, đồng thời phù hợp tiêu chuẩn châu Âu.

 

Tại Đại học Huế, chương trình Thạc sĩ Sinh thái Nông nghiệp do Khoa Nông học, Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế triển khai; Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; đào tạo chính quy, toàn thời gian là 2 năm. Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Việt và tiếng Anh; tuyển sinh hằng năm với chỉ tiêu 25 học viên/năm.

Liên kết
×