English | Français   rss
Liên kết
Hội thảo trực tuyến Xây dựng chương trình đào tạo về sinh thái học nông nghiệp (26-09-2020 15:48)
Góp ý

Trong khuôn khổ Dự án CDAE, ngày 25/9/2020 đã diễn ra hội thảo trực tuyến giữa các đối tác của Dự án phía Châu Âu và Châu Á nhằm mục đích cùng nhau thảo luận để xây dựng Chương trình đào tạo thạc sĩ về sinh thái học nông nghiệp. Hội thảo do Đại học Mendelu, Cộng hòa Séc chủ trì.

 

Các chuyên gia phía Châu Âu đề xuất cấu trúc của Chương trình sẽ bao gồm các học phần học trên lớp, thí nghiệm và thực địa; dựa trên những phân tích hệ thống nông nghiệp hữu cơ bền vững có so sánh với cách làm nông nghiệp thông thường; bảo tồn đa dạng sinh vật và chất lượng sản phẩm hữu cơ.

 

Về phương pháp, bên cạnh hình thức học truyền thống trên lớp, chương trình sẽ có các chuyến đi thực địa đến các trung tâm, các nông trại hữu cơ, thân thiện môi trường, những nơi học viên có thể học hỏi được kinh nghiệm và thực hành. Các học phần trong phòng thực nghiệm sẽ được thiết kế với các nội dung như phân tích ảnh hưởng của thuốc trừ sâu, phân bón …

 

Chương trình sẽ do Đại học Mendelu, Cộng hòa Séc phát triển và đề xuất dựa trên các ý kiến thảo luận của các đối tác đến từ Sri Lanka, Phillippin và Việt Nam thông qua các chương trình họp, hội thảo và kết quả khảo sát của của các chương trình nghiên cứu tương tự về nông học châu Âu và nông học. Khóa học sẽ được phát triển phù hợp với quy trình công nhận tuân theo các quy tắc của Châu Âu.

 

 

 

 

Hội thảo chia làm các phiên thảo luận các vấn đề liên quan đến yêu cầu và các tiêu chí để công nhận và bảo đảm chất lượng chương trình tại Sri Lanka, Phillippin và Việt Nam.

 

PV

Liên kết
×