English | Français   rss
Liên kết
Hội Cựu chiến binh Đại học Huế tham dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 (08-10-2017 11:50)
Góp ý

Từ ngày 05 - 06/10, PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả, Chủ tịch Hội CCB Đại học Huế đã dẫn đầu đoàn đại biểu Hội CCB Đại học Huế gồm 8 thành viên tham gia Đại hội Hội CCB tỉnh Thừa Thiên Huế.  Đoàn Đại học Huế đã có tham luận với chủ đề “Phát huy vai trò Cựu chiến binh Đại học Huế trong giáo dục chính trị, tư tưởng, tình yêu Tổ quốc cho sinh viên”. Đại hội Hội CCB tỉnh cũng đã nhất trí cao bầu đ/c PGS.TS Nguyễn Xuân Bả, Chủ tịch Hội CCB Đại học Huế tham gia BCH nhiệm kỳ VI (2017-2022).

Đoàn đại biểu Hội CCB Đại học Huế tham dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022

 

Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khoá V trình Đại hội về đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017, đồng thời thảo luận và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội Cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên Huế là: phấn đấu 100% cán bộ được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp; 95% trở lên hội viên được học tập, nghiên cứu, tiếp cận các Nghị quyết, Chỉ thị, Chủ trương của Đảng, của Hội, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Phát triển trên 95% đối tượng đủ điều kiện vào Hội; Phối hợp vận động tập hợp trên 70% Cựu quân nhân có mặt trên địa bàn ở những nơi có Cựu chiến binh vào sinh hoạt tại Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân ở cơ sở. Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã bầu ra BCH Hội nhiệm kỳ 2017-2022 với 21 đồng chí, do đ/c Đại tá Nguyễn Vĩnh Sinh làm chủ tịch. Đại hội Cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc, rộng khắp trong CCB toàn tỉnh, Đại hội lần này đánh dấu một mốc son mới trong quá trình xây dựng, trưởng thành của Hội Cựu chiến binh tỉnh, khẳng định vị trí và vai trò to lớn của Hội đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân cơ sở.

 

Hoàng Kim Toản

Liên kết
×