English | Français   rss
Liên kết
Đại hội Công đoàn cơ sở Cơ quan Đại học Huế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 (01-12-2017 05:50)
Góp ý

 

Ngày 30/11/2017, Công đoàn Cơ quan Đại học Huế đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tham dự Đại hội có PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đại học Huế; TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Đại học Huế; PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế; PGS.TS. Nguyễn Duân, Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế cùng toàn thể công đoàn viên Cơ quan Đại học Huế.

 

 

TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế - Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Đại học Huế (phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Hiện nay, Công đoàn Cơ sở Cơ quan Đại học Huế có 14 công đoàn bộ phận với 146 công đoàn viên. Trong đó, có 7 giáo sư, phó giáo sư, 14 tiến sĩ, 55 thạc sĩ. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cơ quan Đại học Huế đã có những chính sách, động viên, khuyến khích cán bộ viên chức, lao động tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Có 3 công đoàn viên được công nhận đạt chức danh phó giáo sư, 2 công đoàn viên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 4 công đoàn viên đang làm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, 14 công đoàn viên bảo vệ thành công luận án thạc sĩ và hàng chc lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Công đoàn đã tích cực phối hợp với chính quyền thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho công đoàn viên; chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên; tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, động viên, hỗ trợ công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết, ốm đau.... Các hoạt động nữ công, phong trào thể dục thể thao được triển khai sâu rộng đạt được những kết quả cao, góp phần vào thành công chung của hoạt động Công đoàn Đại học Huế.

 

Trong nhiệm kỳ tới (2017 – 2022), Công đoàn Cơ quan Đại học Huế xác định các mục tiêu, nhiệm vụ: tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên; thực hiện chức năng đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; động viên, khuyến khích công đoàn viên tích cực tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp nghiệp vụ nâng cao năng lực công tác với phương châm “vững một nghề, biết nhiều việc”; tham gia cùng với chính quyền rà soát, sắp xếp và sử dụng đội ngũ đáp ứng với yêu cầu đổi mới và phát triển của Đại học Huế…

 

Phát biểu tại Đại hội, TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan đánh giá cao những kết quả đạt được của hoạt động Công đoàn Cơ quan Đại học Huế nhiệm kỳ 2013 – 2017. Phó Giám đốc Đại học Huế nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới Công đoàn cần phát huy những thành quả đạt được, vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, động viên đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Đại học Huế và Cơ quan Đại học Huế; quan tâm hơn nữa việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ viên chức, lao động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đổi mới công tác tham mưu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của Cơ quan góp phần xứng đáng vào sự phát triển của Đại học Huế.

 

Đại hội đã tiến hành bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 và 6 đồng chí dự Đại hội Công đoàn Đại học Huế.

 

Một số hình ảnh Đại hội:

 

Đại biểu tham gia Đại hội

 

 

TS. Trần Trung Hỷ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cơ quan Đại học Huế nhiệm kỳ 2013 - 2017 đọc báo cáo tại Đại hội

 

PGS.TS. Nguyễn Duân, Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cơ quan Đại học Huế nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt, nhận nhiệm vụ

 

Trần Đức

 

 

 

 

 

Liên kết
×