English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (11-09-2013 10:33)
Góp ý

Ngày 10/9/2013, tại Hội trường số 3 Lê Lợi, Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị góp ý sửa đổi Dự thảo Hiến pháp năm 1992. PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế chủ trì Hội nghị.

 

Thành phần tham dự Hội nghị có các đồng chí Đảng ủy viên; các Phó giám đốc; Chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội CCB; Chánh, phó Văn phòng; Trưởng, Phó các Ban chức năng Đại học Huế; Ban Giám hiệu các trường đại học; Trưởng phó khoa trực thuộc; Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm, Viện, Phân hiệu trực thuộc; các Trưởng phòng, Trưởng khoa chuyên môn trực thuộc trường, khoa; các nhà khoa học, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, các Giáo sư, Phó giáo sư đang công tác tại Đại học Huế.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến về các nội dung sửa đổi của Hiến pháp năm 1992 về các vấn đề như: Tổ chức bộ máy nhà nước, những quy định cụ thể các cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp và sự phân công phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan; thành lập một cơ quan chuyên trách bảo vệ Hiến pháp nhằm bảo đảm tính hợp hiến của các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước ban hành cũng như hoạt động của các cơ quan nhà nước; các vấn đề về độc lập dân tộc, quyền công dân, vai trò của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; thay thế, bổ sung, điều chỉnh, sắp xếp lại một số cụm từ cho rõ nghĩa, sát với văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam…

 

 

Việc tham gia ý kiến góp ý vào Dự thảo Hiến pháp được Đại học Huế tổ chức sâu rộng đến từng cá nhân, đơn vị trong các trường, khoa, trung tâm trực thuộc. Thông qua việc góp ý vào Dự thảo Hiến pháp cán bộ viên chức, lao động và sinh viên có điều kiện để thực hiện quyền làm chủ đất nước.

 

 

 

                                                                                                                   Trần Đức      

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×