English | Français   rss
Liên kết
Hội đồng Tự đánh giá Trường Đại học Nông Lâm phiên họp thứ hai (14-01-2016 08:29)
Góp ý

 

Chiều ngày 13.1.2016, tại Trường Đại học Nông Lâm – Đại Học Huế đã diễn ra phiên họp thứ hai của Hội đồng Tự đánh giá Trường.

 

Hội đồng Tự đánh giá Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 806/QĐ-ĐHNL ngày 06/10/2015 gồm 25 thành viên do PGS.TS. Lê Văn An, Hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Phạm Hồng Sơn, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục làm Thư ký hội đồng.

Trong phiên họp thứ hai này, Hội đồng đã được lắng nghe chia sẻ thông tin của PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó hiệu trưởng – Phó chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá về tình hình Tự đánh giá của các Trường thành viên Đại học Huế; Trình bày của Ban Thư ký về tiến độ viết báo cáo Tự đánh giá Trường; Kết quả rà soát các tiêu chuẩn theo mốc chuẩn đánh giá và Kế hoạch viết báo cáo TĐG đến tháng 3 năm 2016. 

Trước đó, Thường trực Hội đồng Tự đánh giá (TĐG) đã nhận được bản thảo 61 tiêu chí của 10 tiêu chuẩn, đã đọc và góp ý cụ thể cho từng tiêu chí. Thường trực Hội đồng TĐG sẽ gửi các góp ý cho các nhóm chuyên trách để chỉnh sửa, bổ sung.

Kết thúc phiên họp, PGS.TS. Lê Văn An – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá đã kết luận và chỉ đạo các công việc tiếp theo, như:

Nhất trí về Kế hoạch viết báo cáo Tự đánh giá từ nay đến tháng 3 năm 2016. Báo cáo Tự đánh giá phải được thực hiện và hoàn thành chậm nhất là ngày 31/3/2016 để gửi Đại Học Huế.

Các nhóm chuyên trách cần chỉnh sửa, bổ sung báo cáo tiêu chuẩn, tiêu chí theo góp ý của Thường trực Hội đồng TĐG; Tìm kiếm, bổ sung và phục hồi các minh chứng còn thiếu. Các minh chứng về Chương trình đào tạo, Người học, cuộc họp của Hội đồng Khoa học – Đào tạo ở các Khoa, các biên bản về dự giờ, seminar khoa học và nhiều minh chứng khác ở cấp Khoa, Bộ môn, Trung tâm thì Trường đề nghị các Khoa, Bộ môn, Trung tâm cung cấp cho các phòng chức năng/ các nhóm chuyên trách.

Chủ tịch Hội đồng TĐG phân công PGS.TS. Huỳnh Văn Chương – Phó hiệu trưởng, kiêm Phó chủ tịch Hội đồng TĐG chỉ đạo sát sao công tác viết báo cáo TĐG; công tác tìm kiếm, phục hồi minh chứng của các nhóm chuyên trách và đề xuất các kế hoạch hành động cho Ban Giám hiệu để chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện. 

Trung tâm đào tạo POHE và Các Khoa có các chương trình đào tạo tham gia Chương trình POHE hoặc Chương trình ACCCU cần cung cấp minh chứng phòng chức năng/ các nhóm chuyên trách theo yêu cầu.

Phòng Công tác sinh viên làm đầu mối, kết hợp với các Khoa thực hiện khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

Hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục là hoạt động bắt buộc và là hoạt động chung của toàn trường. Thủ trưởng các đơn vị cần phổ biến hoạt động này đến toàn thể cán bộ - viên chức và lao động trong Trường được biết.

Phiên họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

 

Theo Trường ĐH Nông Lâm

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×