English | Français   rss
Liên kết
Khoa Giáo dục Thể chất: Hội nghị cán bộ viên chức lần thứ VIII (27-10-2014 01:35)
Góp ý

 

Ngày 26/10/2014, Khoa Giáo dục Thể chất Đại học Huế tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức lần thứ VIII. PGS.TS. Lê Văn Anh, Phó Giám đốc Đại học Huế đã dự hội nghị cùng cán bộ viên chức của Khoa. 

 

Khoa Giáo dục Thể chất hiện có 91 cán bộ viên chức, lao động, trong đó có 26 cán bộ có trình độ sau đại học, 31 cán bộ đang học sau đại học. Đội ngũ cán bộ năm 2013 – 2014 có tăng lên, đặc biệt là cán bộ giảng dạy. Việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ viên chức lao động được thực hiện tốt, đúng chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước.

 

Trong năm học vừa qua, toàn thể cán bộ, viên chức, lao đông, giảng viên và sinh viên trong toàn Khoa đã phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm học, xây dựng Khoa từng bước ổn định phát triển trên tất cả các mặt chính trị tư tưởng, đào tạo, công tác sinh viên, khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục, thi đua khen thưởng…

 

Tại hội nghị, ThS. Bùi Hoàng Phúc, Khoa trưởng Khoa Giáo dục Thể chất đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 và kế hoạch năm học 2014 – 2015 với một số chỉ tiêu phấn đấu cụ thể: 15% cán bộ viên chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 100% cán bộ viên chức lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; phấn đấy cán bộ giảng dạy có trình độ sau đại học và tham gia học tập sau đại học chiếm 80% trở lên; phấn đấu phúc lợi và lương tăng them năm sau cao hơn năm trước; 100% giảng viên có đề tài khoa học, tham gia nghiên cứu khoa học, cán bộ hành chính có sáng kiến cải tiến; nâng tỉ lệ sinh viên đạt loại giỏi, khá cao  hơn năm trước.

  

AH

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×