English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị cán bộ viên chức Trường ĐH Kinh tế (10-11-2014 01:04)
Góp ý

 

Sáng 08/11, Trường ĐH Kinh tế đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2014-2015 dưới sự chủ trì của PGS.TS Trần Văn Hòa, Hiệu trưởng; Th.s Bùi Văn Chiêm, Chủ tịch Công đoàn Trường và Ths. Nguyễn Thị Lệ Hương, Trưởng ban nữ công trường. Tham dự Hội nghị có GS.TS Lê Văn Thuyết, Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế, cùng toàn thể cán bộ, viên chức trong toàn Trường.

 

Trong phần báo cáo tại hội nghị, PGS.TS Trần Văn Hòa, Hiệu trưởng đã nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, điều hành linh hoạt của Ban Giám hiệu, sự phối kết hợp chặt chẽ của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí của toàn thể cán bộ, viên chức trong toàn trường về cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm học 2013-2014. Kế hoạch tuyển sinh hệ chính quy được đảm bảo, đã có 1671 sinh viên nhập học đạt 101%; hoàn thành 6 chương trình đào tạo theo mã ngành cấp IV; công tác quản lý sinh viên được duy trì có nề nếp; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế đã được chú trọng và đổi mới về nhiều mặt; công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục được thực hiện nghiêm túc; công tác kế hoạch tài chính được công khai, minh bạch, rõ ràng. Tận dụng các nguồn thu sự nghiệp, mở rộng và đa dạng hóa các loại hình đào tạo để đảm bảo kinh phí cho hoạt động của nhà trường. Từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên nhà trường. Bên cạnh đó, còn tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu và quản lý; công tác thông tin, thư viện đã đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, tổ chức tốt hệ thống thông tin trên Website một cách chính xác, phong phú và cập nhật.

 

Trên cơ sở nhiệm vụ đã hoàn thành và những thành tích đã đạt được trong năm học 2013-2014, PGS.TS Trần Văn Hòa đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2014-2015, nhấn mạnh chủ đề hướng tới của năm học “Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, thực hiện tốt công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý các cấp nhiệm kỳ 2014-2019; tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo, chuyển hướng mạnh mẽ phát triển theo chiều sâu”. Trong năm Trường tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu :

Tập trung hoàn thiện công tác quản lý, điều hành theo hệ thống tín chỉ, hoàn thành việc xây dựng các chương trình đào tạo bằng hai hệ chính quy, đẩy mạnh chương trình giáo trình, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đảm bảo đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu xã hội. Hoàn thiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, đưa công tác ĐBCL GD trở thành hoạt động thường xuyên có nề nếp, từng bước hoàn thành “văn hóa chất lượng” trong nhà trường. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động NCKH, coi NCKH là tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên; mở rộng quan hệ hợp tác trong và ngoài nước. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhà trường phù hợp với giai đoạn phát triển mới, thực hiện bổ nhiệm cán bộ quản lý các cấp nhiệm kỳ 2014-2019. Tăng cường đầu tư mua sắm, xây dựng, trang bị cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đào tạo, NCKH, quản l theo hướng hiện đại hóa. Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng hệ thống thông tin phục vụ hoạt động học tập, giảng dạy, quản lý và quảng bá hình ảnh nhà trường. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thái độ động cơ học tập toàn diện, lối sống lành mạnh, có trách nhiệm cho sinh viên, đưa công tác quản lý sinh viên đi vào nề nếp, có hiệu quả.

 

Tại Hội nghị, có 07 ý kiến thảo luận trực tiếp về các vấn đề quan trọng của Nhà trường như: Công tác đào tạo; cơ sở vật chất; nề nếp làm việc của cán bộ; tài chính, làm thế nào để sử dụng có hiệu quả đội ngũ và cơ vật chất của Nhà trường. Theo đó, một trong những biện pháp tích cực là tăng tính kỹ luật lao động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ viên chức, huấn luyện chuyên viên trở thành những chuyên gia, xây dựng bản mô tả của từng vị trí làm việc, khai thác có hiệu quả các phòng học, phòng máy…

 

Hội nghị cũng đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014-2016 với 5 thành viên và bầu 12 đại biểu đi dự hội nghị đại biểu cán bộ viên chức Đại học Huế lần thứ VIII năm 2014.

 

Trường ĐH Kinh tế

 

 

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×