English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức Trường Đại học Khoa học (13-11-2014 06:45)
Góp ý

Sáng nay (13/11), Trường Đại học Khoa học đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức năm học 2014 – 2015. Dự hội nghị có TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế; ThS. Nguyễn Duy Chinh, Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế và 138 đại biểu đại diện 444 cán bộ viên chức lao động nhà trường.

 

Năm học 2013 – 2014, Đảng uỷ, Ban giám hiệu Trường Đại học Khoa học đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nỗ lực phấn đấu, đoàn kết nhất trí, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả trên các mặt công tác. Trường hiện có 444 cán bộ viên chức, lao động trong đó 38 giáo sư, phó giáo sư, 96 tiến sĩ, 193 thạc sĩ; 23 ngành đào tạo đại học, 23 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 14 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Đã tuyển mới 1810 sinh viên chính quy; quy mô hiện nay là 6480 sinh viên, 860 học viên cao học, 117 nghiên cứu sinh và 167 học sinh phổ thông chuyên; công nhận và trao bằng tốt nghiệp 1299 sinh viên, 282 học viên cao học và nghiên cứu sinh. Triển khai thực hiện 135 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và 4 dự án hợp tác quốc tế. Đón tiếp 22 đoàn khách quốc tế, ký kết các văn bản hợp tác liên quan đến các hoạt động trao đổi học thuật, trao đổi sinh viên, bồi dưỡng cán bộ và hợp tác nghiên cứu khoa học. Xây dựng phòng làm việc cho các khoa, bộ môn; cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo các hoạt động của đơn vị. Thành lập Phòng Đào tạo đại học, Phòng Công tác học sinh sinh viên, Khoa Điện tử Viễn thông và Bộ môn Công tác xã hội. Triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư 08 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoạt động của công đoàn trường tiếp tục đổi mới, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp và làm tốt công tác chăm lo đời sống cán bộ viên chức, lao động. Thường xuyên tham gia với chính quyền trong việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật lao động, đảm bảo nền nếp giảng dạy, học tập, xây dựng môi trường văn hoá công sở, giám sát thực hiện quy chế thu chi, chi tiêu nội bộ. Đời sống cán bộ viên chức, lao động được cải thiện, bình quân thu nhập và phúc lợi cao hơn năm trước. Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị đã nêu ra những tồn tại, khó khăn trên các mặt hoạt động của nhà trường. 

 

Năm học 2014 – 2015, Trường Đại học Khoa học đã xây dựng kế hoạch công tác trọng tâm trên cơ sở Chỉ thị của Bộ GD&ĐT về phương hướng nhiệm vụ năm học và Kế hoạch năm học của Đại học Huế. Trong đó, một số nhiệm vụ cơ bản như: ổn định cơ cấu tổ chức và kiện toàn Ban giám hiệu, cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ 2014 – 2019. Xây dựng Quy định tổ chức, hoạt động của Trường; rà soát, định biên cán bộ theo chức danh, vị trí việc làm; điều chỉnh quy hoạch cán bộ chuyên môn giai đoạn 2015 – 2020; bổ sung các quy định về xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ; triển khai công tác thi tuyển dụng viên chức theo phân cấp của Đại học Huế. Triển khai và hoàn thành tốt kế hoạch đào tạo năm học 2014 – 2015; thực hiện công tác quảng bá tuyển sinh, thu hút thí sinh dự thi trong điều kiện đổi mới công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015; khuyến khích, tạo điều kiện giảng viên biên soạn, xuất bản giáo trình. Triển khai thực hiện Thông tư 15 của Bộ GD&ĐT về Quy chế đào tạo thạc sĩ; chuẩn bị các điều kiện để triển khai đào tạo cao học theo hệ thống tín chỉ; đưa vào sử dụng phần mềm quản lý đào tạo sau đại học; xây dựng các đề án mở mã ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Đẩy mạnh công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục; xây dựng bộ công cụ khảo sát trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; ban hành quy định quản lý các hoạt động của trung tâm, các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án hợp tác quốc tế. Phối hợp với Đại học Huế triển khai xây dựng Nhà khách; trình Bộ GD&ĐT đề án xây dựng Trung tâm nghiên cứu - Thực hành Khoa Cơ bản...

  

 TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế

phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế đánh giá cao công tác tổ chức, tinh thần dân chủ của hội nghị và nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả năm học 2013 – 2014, phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của nhà trường. Tuy nhiên, nhà trường cần có kế hoạch xây dựng, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, bám sát nội dung Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT và của Đại học Huế. Quán triệt và triển khai thực hiện tốt Thông tư 08, nhất là các nội dung mới được phân cấp. Nhà trường hiện có đội ngũ cán bộ vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, vì vậy cần có chiến lược quản lý, sử dụng hợp lý để phát huy năng lực đội ngũ cán bộ trên cương vị công tác; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận, đặc biệt là cán bộ quản lý. Bên cạnh đó, nhà trường cần mạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; tạo điều kiện để sinh viên có nhiều hoạt động văn hóa lành mạnh. Nhanh chóng kiện toàn Ban giám hiệu và cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc để đưa hoạt động nhà trường đi vào ổn định. Hội nghị cần tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu, bổ sung vào phương hướng năm học mới, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ viên chức, lao động. Nhân dịp này, TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế chúc mừng PGS.TS. Hoàng Văn Hiển vừa được Giám đốc Đại học Huế bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học nhiệm kỳ 2014 – 2019 đồng thời bày tỏ hy vọng vào sự ổn định, phát triển của nhà trường trong thời gian tới.

 

Hội nghị đã thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo thanh tra nhân dân; bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014 – 2017 và bầu đại biểu dự Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức Đại học Huế lần thứ VIII năm 2014.

 

PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học

Báo cáo đánh giá kết quả năm học 2013 - 2014 và phương hướng năm học 2014 - 2015

 

 

Minh Phương

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×