English | Français   rss
Liên kết
Ký kết giao ước thi đua khối văn hóa – xã hội năm 2019 (22-02-2019 16:55)
Góp ý

Ngày 22/2/2019, tại Đại học Huế, Khối Thi đua Văn hóa Xã hội đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019. Tham dự Hội nghị có Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Trưởng ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế, đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các Sở, Ngành, đơn vị: Đại học Huế, Văn hóa và Thể thao, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Nhà Xuất bản Thuận Hóa, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. TS. Trương Qúy Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, Trưởng khối thi đua; ThS. Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Giám đốc TT CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Trưởng khối chủ trì hội nghị.

 

 

Năm 2019, Khối Thi đua Văn hóa Xã hội do Đại học Huế Trưởng Khối. Tại Hội nghị, các đơn vị thuộc Khối Thi đua Văn hóa Xã hội đã thống nhất nội dung giao ước thi đua, bảng chấm điểm và kế hoạch hoạt động của khối với một số nội dung như: 1. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 của sở, ngành, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội của Tỉnh năm 2019; 2. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; 3. Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, triển khai có hiệu quả công tác xây dựng đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý; 4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tệ nạn xã hội, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”; 5.Xây dựng Đảng, chính quyền, cơ quan và các tổ chức đoàn thể chính trị trong sạch, vững mạnh; 6. Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác thi đua – khen thưởng với các hình thức phong phú, thiết thực và hiệu quả. Để tăng cường sự giao lưu, đoàn kết giữa các đơn vị, Khối Thi đua Văn hóa Xã hội đã thống nhất tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn khối, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyên truyền các sự kiện chính trị của tỉnh, các hoạt động thể dục thể thao và du lịch.

 

Tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị đã cùng nhau ký kết giao ước thi đua của Khối, phát động phong trào thi đua của Khối, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×