English | Français   rss
Liên kết
Giám đốc Đại học Huế gặp mặt và triển khai nhiệm vụ đầu năm mới Kỷ Hợi – 2019 (11-02-2019 13:09)
Góp ý

Trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi – 2019 (11/02/2019), PGS.TS.Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế, Thủ trưởng Cơ quan Đại học Huế đã có buổi gặp mặt chúc mừng năm mới toàn thể cán bộ viên chức Cơ quan Đại học Huế và triển khai nhiệm vụ đầu năm.

 

PGS.TS.Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, viên chức, lao động Đại học Huế và triển khai nhiệm vụ đầu năm mới Kỷ Hợi - 2019

 

Nhân dịp đầu năm mới, PGS.TS.Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế - Thủ trưởng Cơ quan Đại học Huế gửi tới toàn thể cán bộ, viên chức, lao động Cơ quan Đại học Huế nói riêng và toàn thể cán bộ viên chức, lao động Đại học Huế nói chung lời chúc năm mới thành công, bình an và hạnh phúc. Phát biểu giao nhiệm vụ năm mới Kỷ Hợi – 2019, Giám đốc Đại học Huế khẳng định mục tiêu của Đại học Huế trở thành một đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đồng bộ và toàn diện nhất, đến năm 2020 trở thành trường trong top 3 toàn quốc, top 300 châu Á và phấn đấu đạt từng mục tiêu một để đứng vào top 1.000 thế giới. Giám đốc Đại học Huế mong muốn cán bộ, viên chức, lao động cơ quan Đại học Huế quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học đã đề ra, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: hoàn thiện tái cấu trúc Đại học Huế mang tính chiến lược lâu dài, phù hợp với tình hình hiện tại; Hoàn chỉnh tái cấu trúc ngành nghề, đặc biệt là kỹ thuật công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn; Thực hiện tốt công tác quảng bá, tuyển sinh đại học, sau đại học; triển khai đồng bộ các hoạt động nghiên cứu, giải quyết đầu ra các sản phẩm nghiên cứu, tăng số lượng các bài báo xuất bản quốc tế từ 247 bài trong năm 2018 lên 450 bài trong năm 2019, lấy xuất bản bài báo khoa học làm cơ sở cho thi đua khen thưởng; Định lượng làm cơ sở cho đảm bảo chất lượng; Kiểm soát kinh phí điều phối theo nghị định 99, tăng cường cho các đơn vị có xuất bản quốc tế, thúc đẩy các nhóm nghiên cứu mạnh; Huy động tối đa các nguồn thu và tự cân đối nguồn tài chính, tiếp tục rà soát và chuyển đổi công năng cơ sở vật chất; Điều hành giám sát vì mục tiêu ổn định phát triển, thực sự hội nhập, hiệu quả. Thống nhất tên gọi trong toàn Đại học Huế.

 

Đối với cơ quan Đại học Huế, PGS.TS.Nguyễn Quang Linh yêu cầu lãnh đạo các ban chức năng rà soát năng lực đội ngũ cán bộ để sắp xếp, định hướng bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm, lưu ý năng lực tổ chức, kết nối; Tập trung cải tiến mạnh mẽ hệ thống thông tin; Hoạt động công tác học sinh sinh viên và Đoàn thanh niên, Hội sinh viên cần đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cùng cựu sinh viên; Trong tổ chức cán bộ, cần sửa đổi bổ sung, xây dựng lại đề án vị trí việc làm để đến Quý 2 năm nay sẽ cơ bản ổn định, đến cuối 2019 khả năng điều hành giám sát trôi chảy.

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×