English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế ký kết hợp tác với Đại học Quốc gia Pukyong, Hàn Quốc (20-02-2019 15:01)
Góp ý

 

Ngày 20/02/2019, Giám đốc Đại học Huế Nguyễn Quang Linh đã có buổi làm việc với GS.TS.Choi Ho Rim, Đại học Quốc gia Pukyong, Hàn Quốc và trao văn bản ký kết hợp tác giữa Giám đốc Đại học Huế và Giám đốc Đại học Quốc gia Pukyong.

 

 

Dựa trên nhu cầu chung, nhân lực và thế mạnh của hai đại học, nội dung hợp tác đã được thống nhất và văn bản hợp tác đã được ký bởi hai giám đốc với nội dung trao đổi cán bộ, giảng viên, sinh viên; chia sẻ thông tin và tài liệu khoa học, thực hiện các dự án nghiên cứu chung, tổ chức thỉnh giảng và hội nghị, quảng bá các hoạt động hợp tác thực hiện, ... Trong các hoạt động này, trao đổi sinh viên được chọn là hoạt động hợp tác đầu tiên. Thỏa thuận chi tiết về trao đổi sinh viên cũng đã được ký kết.

 

Đại học quốc gia Pukyong được thành lập năm 1996, từ cơ sở sáp nhập hai trường đại học quốc gia với lịch sử lâu dài của Hàn Quốc: Đại học Quốc gia Thủy sản Busan (được thành lập năm 1941) và Đại học Công nghệ Quốc gia Busan (được thành lập năm 1924).

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×