English | Français   rss
Liên kết
Khai giảng chương trình thạc sĩ quốc tế liên kết giữa Đại học Huế và Trường Đại học Savannakhet, CHDCND Lào (28-02-2019 10:23)
Góp ý

 

Ngày 27/2/2019, tại Trường ĐH Savannakhet, CHDCND Lào, Đại học Huế  phối hợp với Trường ĐH Savannakhet khai giảng khóa đào tạo thạc sĩ quốc tế về Khoa học Môi trường cho 18 học viên thuộc Trường ĐH Savannakhet và các tỉnh lân cận. Dự lễ khai giảng có Bà Khamphin Phengmanyvong, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Savanakhet; Ông Trần Công Thịnh, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet; PGS.TS Bounpong Keorodom, Hiệu trưởng Trường ĐH Savannakhet;  PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế; PGS.TS Hà Văn Hành, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế.

 

Đây là chương trình thí điểm của kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước bạn Lào của Đại học Huế, do Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế trực tiếp quản lý. Chương trình được thiết lập vào năm 2018, tập trung đặc biệt vào các vấn đề môi trường, một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại hiện nay. Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, bao gồm ba lĩnh vực: Kinh tế và Quản trị kinh doanh về Môi trường; Luật và Chính sách và Xã hội học về Môi trường; Khoa học và Kỹ thuật về Môi trường. Học viên tốt nghiệp có thể hoạt động như các chuyên gia, chuyên gia tư vấn  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát triển bền vững.

 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế phát biểu khai giảng Chương trình Thạc sĩ Quốc tế về Khoa học Môi trường

 

PGS.TS. Hà Văn Hành, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế phát biểu, cảm kết thực hiện tốt chương trình đào tạo liên kết do Đại học Huế giao trách nhiệm

 

PGS.TS Bounpong Keorodom, Hiệu trưởng Trường ĐH Savannakhet

 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế; PGS.TS. Hà Văn Hành, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế trao đề án hợp tác cho PGS.TS Bounpong Keorodom, Hiệu trưởng Trường ĐH Savannakhet; 

Đại biểu và các học viên chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

 

PV

 

Liên kết
×