English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 (18-05-2023 09:35)
Góp ý

Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2023 với chỉ tiêu và tiêu chí cụ thể như sau:

- Đại học Huế tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển không quá 10% chỉ tiêu mỗi ngành.

- Trường Đại học Y Dược: Đối tượng dự bị trung ương về, cử tuyển và hợp đồng theo địa chỉ sử dụng: Ngành Y khoa xét tuyển không quá 10 thí sinh, các ngành còn lại không vượt quá 5% chỉ tiêu của ngành.

- Xét hết chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp các giải thí sinh đạt được trong các kỳ thi, cuộc thi, giải đấu cấp quốc tế; cấp quốc gia và một số tiêu chí phụ được quy định cụ thể cho từng đơn vị đào tạo.

- Thứ tự ưu tiên phương thức: Xét tuyển thẳng; Ưu tiên xét tuyển.

- Nguyên tắc xét tuyển: Tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần (Phụ lục 5 file đính kèm)

 

Chi tiết Thông báo và các thông tin liên quan xin xem các file đính kèm./.

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
×