English | Français   rss
Liên kết
Gia hạn thời gian thu nhận, báo cáo hồ sơ xét tuyển cao học đợt 2 năm 2022 (23-09-2022 07:30)
Góp ý

Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2022 của Đại học Huế (Hội đồng tuyển sinh) thông báo kế hoạch báo cáo hồ sơ dự tuyển, gia hạn thời gian thu nhận hồ sơ dự tuyển và công tác xét tuyển cao học đợt 2 năm 2022, cụ thể như sau

 

1. Thời gian kết thúc thu nhận hồ sơ:

 

Các đơn vị tiếp tục thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đến hết ngày 10/10/2022.

 

2. Chuẩn bị báo cáo hồ sơ dự tuyển

 

Sau khi kết thúc thời hạn thu nhận hồ sơ (ngày 10/10/2022), Phòng Đào tạo Sau đại học (hoặc bộ phẩn phụ trách tuyển sinh sau đại học) của đơn vị chuẩn bị và hoàn thiện danh sách đăng ký dự tuyển cao học (file Excel) trên cơ sở hồ sơ đăng ký dự tuyển đã thu nhận và xử lý, trình bày theo mẫu ở Phụ lục I của Quy trình xét tuyển cao học của Đại học Huế.

 

Các đơn vị hoàn thành các nội dung ở mục 2 và báo cáo Hội đồng tuyển sinih (qua Tổ thư ký Hội đồng tuyển sinh) và qua địa chỉ email: ndphuongdhh@hueuni.edu.vn chậm nhất lúc 11h00 ngày 17/10/2022.

 

3. Dự kiến thời gian xét tuyển: Bắt đầu từ ngày 25/10/2022.

 

Hội đồng tuyển sinh đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả đúng thời hạn quy định trên./.

 

Chi tiết về việc kiểm tra, sắp xếp, ghi số thứ tự và lưu file hồ sơ ... xem tại file đính kèm ./.

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
×